Raspored konsultacija SEPTEMBAR-OKTOBAR 2016

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР   2016.

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима. Уколико дође до промене неког термина измене ће бити благовремено објављене.

                                                                                                                                        за додатне информације>  vanredni@tsp.edu.rs

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1. Српски језик и књижевн. Ђорђевић Марија 29.9.2016 у 10.40 / библиотека
2. Енглески језик Влајков Мила  
Стојановић Бојана 29.09.2016 у 14.00 /   каб 19
3. Историја Малићевић Шућро 26.9.2016. у 14.00 / каб. 16
4. Социологија Васиљковић Родољуб  
8. Устав и права грађана Васиљковић Родољуб 29.9.2016. у 9.45 / каб. 17
9. Филозофија Спасић Јелана 26.09.2016 У 13.00 /каб 5
10. Ликовна култура Ђорђевић Богдан  
12. Математика 3. разред Валчић Владимир 29.9.2016. у 9.50 / каб 5
13. Математика 4. разред   29.9.2016. у 9.50 / каб 5
14. Веронаука – православни катихизис. Панчић Мирослав 28.09.2016. у 14.00 / каб 20
15. Физика Мадић Србислав 26.9.2016. у 9.50 / каб 8
16. Хемија Ћирић Драгана 26.09.2016. u 14h / каб14
17.

Биологија,

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана 29.09.2016. у 14.00 / каб. 14
18. Географија Костић Јадранка 29.09.2016. у 14.00 / каб. 14
19. Грађанско в. 1. разред Алексић Радица  
20. Грађанско в. 2. 3. 4. разред Ђурић Јовица  
21. Физичко васпитање Ставел Милан По договору
22. Увод у анализу Свиларов Братислав 26.9.2016. у 10.40 / каб 5

            

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА + мехатроника

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1

Група предмета – проверастручно-теоријских знања – МЕХАТРОНИКА

  Антић Драган 26.9.2016 у 13.00 Каб 28
2 Електричне мреже   Митић Словенка 28.9.2016. у 13.00 Каб 18
3 Ел. постројења   Митић Словенка 28.9.2016. у 13.00 Каб 18
4 Електромашинска припрема   Божић Миодраг 27.9.2016. у 11.35 Каб 46
5 Хидраулика и пнеуматика   Манчић Станка 27.09.2016. у 14.00 каб 4

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

 

Кабинет
1. Саобраћајни системи   Јанковић Бојан 29.09.2016. у 14.00 Каб. 15
2.

Моторна возила

-Возачи мот. возила

       
3.

Мотори и Моторна возила

2. и 4. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

  Јанковић Бојан 29.09.2016. у 14.00 Каб. 15
4. Основи саобраћајне психологије   Костић Наташа    
5 Регулисање саобраћаја   Николић Владимир 26.9.2016. у 14.00 Каб. 15
6 Безбедност саобраћаја   Јанковић Бојан 29.09.2016. у 14.00 Каб. 15
7. Организација превоза   Николић Владимир 26.9.2016. у 14.00 Каб. 15
8. Превоз путника и робе 3р   Николић Владимир    
9. Основи путева и улица   Јанковић Бојан 29.09.2016. у 14.00 Каб. 15
10. Интегрални транспорт   Јанковић Бојан 29.09.2016. у 14.00 Каб. 15
11. Саобраћајна инфраструктура   Јанковић Бојан    
12. Транспортно право и шпедиција   Јанковић Бојан    
13. Гараже, сервиси и паркиралишта   Јанковић Бојан 29.09.2016. у 14.00 Каб. 15
14. Шпедиција   Јанковић Бојан    
15. Економика и организација саобраћаја   Марковић Наташа 27.09.2016. у 14.00 каб 7
16.

Практична настава

3. разред возачи

  Сотиров Драган Уторком пре подне Каб 39
17.

Практична настава

1. и 2. р. техничари д.с.

1 и 2.р возачи

.

  Поповић Предраг Понедељком у 11.00 Каб 39
18.

Практична настава

4. разред

  Николић Владимир 26.9.2016. у 14.00 Каб. 15
19. Специјалистички испити   Николић Владимир 26.9.2016. у 14.00 Каб. 15
20. Пословање саобраћајних предузећа   Марковић Наташа    
21 Електрични и електронски уређаји на возилу   Вацић Саша    
22 Завршни, матурски испит   Николић Владимир 26.9.2016. у 14.00 Каб. 15

МАШИНСТВО

 

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини консултација ванредних ученика / кабинет
1

-Организација рада,

-Технолошки поступци

  Станковић Марија 29.09.2016. у 10.35 библиотека
2 Технологија материјала, Моторна возила – возачи   Станковић Марија    
3 Машински елементи   Јовановић Јасмина 28.09.2016. у 13.15 Каб 2
4 Техничко цртање – профил возач мот. возила   Живковић Радмила    
5 Практична настава   Голубовић Бора 26.9.2016. у 11.00 Машинска радионица
6 Термодинамика и термотехника   Манчић Станка    
7 Аутоматизација производње и флекс. системи   Манчић Станка 27.09.2016. у 14.00 каб 4
8

Основи Машинства,

Механика са основима машинства

  Манчић Станка    
9 Технологија обраде   Манчић Станка    
10

Механика 2.р

Техничка механика

  Живковић Радмила 3.10.2016. у 10.40 каб 5
11 Хидраулика и пнеуматика   Манчић Станка 27.09.2016. у 14.00 каб 4
12 Пројектовање технолошких система   Божић Дарко Уторак пре подне – договор о току консултација Каб 32
13 Машински материјали – за 3. степен   Станковић Марија    
14 Технологија за компјутерски управљане машине   Вељковић Весна, Радмила Ж. 3.10.2016. у 10.40 каб 5
15 Технологија oбраз. проф. Инсталетер   Пешић Радомир 4.10.2016. у 10.40 каб 21
16 Програмирање за комп. управљане машине   Калаџиски Саша 27.09.2016. у 10.40
17 Моделирање маш. ел. и констр.   Вељковић Весна 03.10.2016. у 10.40 каб 5
18 Рачунари у машинству   Вељковић Весна 03.10.2016. у 10.40 каб 5
19

Конструкција алата и прибора

– Основе конструисања

  Вељковић Весна 03.10.2016. у 10.40 каб 5
20