О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ О КАЛЕНДАРУ АКТИВНОСТИ

ЗА ПЕРИОД ОД 1.  ДО 30. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ  испита ванредних ученика као и пријаве ванредних ученика за полагање завршних и матурских испита у октобарском року, примаће се од 15. до 20. септембра 2016. године од 1100 до 1300 сати. 

Подсећамо ванредне ученике да благовремено измире заостала дуговања, у колико их имају. Такође, испите које ученици планирају да пријаве у овом року прeтходно уплатити на рачун школе и уз пријаву доставити доказ о уплати.

Роковник активности за ванредне ученике у школској 2016. – 2017. год. ће бити накнадно објављен на сајту школе и огласној табли.

За ученике који су први пут уписали ванредно школовање у овој школској години планиран је заједнички састанак 15.9.2016. год. са почетком у 14 сати. Том приликом ученици ће потписати Уговоре о школовању, биће ближе упознати са  правима, обавезама и одговорностима ученика, начину школовања…

У овој школској години није планирана промена цена школаринe.

 

За додатне информације: vanredni@tsp.edu.rs