РАСПОРЕД ОДБРАНЕ ПРАКТИЧНОГ РАДА МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019

Одељење

Област израде практичног рада

Број ученика

Датум и време полагања

IV-1

23  уч.

Матурски практични рад:Ученик извршава два радна задатка којима се проверавају прописане главне радне компетенције (веб апликација)

 

 

 

 

 

23

 

 

6.06.2019.у 900 h

Матурски практични рад:Ученик извршава два радна задатка којима се проверавају прописане главне радне компетенције (десктоп апликација)

 

 

10.06.2019.у 900 h

Испит за проверу стручно теоријских знања:

Програмирање, Веб дизајн, Веб програмирање, Информациони системи и базе података

 

12.06.2019. у 1000 h

 

IV-2

33 уч.

Практичан рад и усмена провера знања: – Електрични и електронски системи на возилу

 

 

33

5-6-7.06.2019. у 800 h

Провера стручно теоријских знања:

Електрични и електронски системи на возилу

 

11.06.2019. у 1000 h

IV-3

33 уч.

Тестирање и дијагностика мехатронских система

Монтажа и одржавање мехатронских система

33

 

6-7.06.2019. у 800 h

Провера стручно теоријских знања:

13.06.2019. у 1000 h

IV-4

23 уч.

 

Пројектовање технолошких система

23

10-11-12.06.2019. у 800 h

IV-6

21 уч.

 

Пројектовање технолошких система

21

10-11-12.06.2019. у 800 h

IV-5

32 уч.

Практичан рад и усмена провера знања

Гараже,сервиси и паркиралишта

7

13.06.2019. у 1315 h

Безбедност саобраћаја

14

10.06.2019. у 1100 h

Мотори и моторна возила

3

10.06.2019. у 1300 h

Регулисање саобраћаја

1

13.06.2019. у 1400 h

Организација превоза

7

13.06.2019. у 1415 h

 

РАСПОРЕД ОДБРАНЕ ПРАКТИЧНОГ РАДА ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ

ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.`  

Редни

број

Одељење

Занимање

Датум и време полагања

1.

III-6

Возач моторних возила

11.06.2019. у  800 h

12.06.2019. у 1315 h

    

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА МАТУРАНТЕ

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАВРШНИ И МАТУРСКИ ИСПИТ

 

ПОНЕДЕЉАК 3.ЈУН 2019 . од 1100 до1500 сати

 

(Пријављивање ученика за полагање завршних и матурских испита код секретара школе)

 

 

ИЗРАДА ПИСМЕНОГ ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 

Уторак  4. 6. 2019. од 1500  до 1800 сати

 

ПРЕДАЈА ПИСМЕНЕ ПРИПРЕМЕ ПРАКТИЧНОГ РАДА

ПЕТАК  07.06.2019.  у 1000 ЗА ЗАВРШНЕ  И 1300 ЧАСОВА ЗА МАТУРСКЕ ИСПИТЕ

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА или ПРОВЕРЕ СТРУЧНО – ТЕОРЕТСКИХ ЗНАЊА У ОКВИРУ

МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.

 

 

одељења

Изборни предмет

 

Број ученика

Датум и време полагања

IV4,6

Математика

17

12.6.2019. у1200h

IV5

Математика

12

7.6.2019. у 900 h

 

САОБРАЋАЈ

 

 

 

IV5

32 уч.

Гараже,сервиси и паркиралишта

16

6.06.2019. у 1315h

Интегрални транспорт

2

7.06.2019. у 1230h

Основи путева и улица

1

7.06.2019. у 1300h

 

MAШИНСТВО

 

 

IV4

23уч.

Технологија за компјутерски управљане машине

 

16

7.06.2019. у 800 h

Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

2

7.06.2019. у 1130h

Програмирање за компјутерски управљање машине

2

7.06.2019. у 800 h

IV6

21уч.

 

Технологија за компјутерски управљане машине

 

7

7.06.2019. у 800 h

 

Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

1

7.06.2019. у 1130h

 

                                                                                    Директор школе

                                                                                         Милан Божић