Raspored vanrednih ispita – april 2014.

Распоред ванредних испита у априлском року 2014.

У колико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

 

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита ванредних ученика / кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

1. Манић Марија

16.4.2014. у 14.00 / каб.17

2. Тошић Нинослава

 

3. Божић Бранислава

 

2.

Српски језик  и књижевн.

 – Матурски испит

1. Манић Марија

16.4.2014. у 14.00 / каб.17

2. Тошић Нинослава

 

3. Божић Бранислава

 

3.

Енглески језик 4. разред

Француски језик 4.разред

1. Петровић Оливера

28.4.2014. у 14.00 / каб.19

2. Влајков Мила

 

3. Стојановић Бојана

 

4.

Историја

1. Малићевић Шућро

25.4.2014. у 9.35/ библиотека

2. Костић Јадранка

 

3. Спасић Радмила

 

8.

Социологија

1. Спасић Јелана

14.4.2014. у 11.30 / каб.10

2. Ђурић Јовица

 

3. Васиљковић Родољуб

 

9.

Устав и права грађана

1. Спасић Јелана

14.4.2014. у 11.30 / каб.10

2. Ђурић Јовица

 

3. Васиљковић Родољуб

 

10.

Филозофија

1. Спасић Јелана

 

2. Ђурић Јовица

 

3. Васиљковић Родољуб

 

12.

Математика

 3.и 4. разред

1. Крстић Добрила

25.4.2014. у 10.45 / амфитеатар

2. Маноилов Славољуб

 

3. Валчић Владимир

 

13.

Физика

1. Миливојевић Владимир

29.4.2014. у 11.25 / каб. 13

2. Мадић Срба

 

3. Славковић Бобан

 

14.

Хемија

1.Ћирић Драгана

30.4.2014. у 11.25 / каб.13

2. Костић Јадранка

7.5.2014.

3. Маринковић Ивана

 

15

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

1. Маринковић Ивана

30.4.2014. у 11.25 / каб.13

2. Костић Јадранка

 

3. Ћирић Драгана

 

16

Грађанско в. 3. разред

1. Спасић Јелана

14.4.2014. у 11.30 / каб.10

2. Ђурић Јовица

 

3. Васиљковић Родољуб

 

17.

Грађанско в. 2. и 4. разред

Ђурић Јовица

25.4.2014. у 12.25 / библ.

Спасић Радмила

 

Васиљковић Родољуб

 

18

Физичко васпитање

Ставел Милан

15.4.2014. у 12.25 / ф. сала

Андоновић Александар

 

Манчић Марко

 

 

 

 

САОБРАЋАЈ

 

 

 

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Савић Милутин

1. Јоцић Јелена

1. Савић Милутин

2. Маринковић Драгана

2. Маринковић Драгана

2. Живковић Радмила

3. Николић Владимир

3. Сотиров Драган

3. Николић Владимир

 

 

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Марковић Наташа

1. Митић Миливоје

1. Савић Милутин

2. Спасић Радмила

2. Поповић Предраг

2. Маринковић Драгана

3. Сотиров Снежана

3. Савић Милутин

3. Николић Владимир

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

КС1

Маринковић Драгана

   

2.

Мотори и моторна возила

КС1

Николић Владимир

28.4.2014. у 1035

 библ

3

Мотори и моторна возила

Матурски испит

КС1

Николић Владимир

   

4.

Основи саобраћајне психологије

КС2

Јоцић Јелена (Сотиров, Маринковић)

   

5

Терет у саобр. и мех прет.

КС1

Маринковић Драгана

24.4.2014. у 1400

Каб. 15

6.

Регулисање саобраћаја

КС1

Савић Милутин

24.4.2014. у 1400

Каб. 15

7.

Безбедност саобраћаја

КС1

Савић Милутин

24.4.2014. у 1400

Каб. 15

8.

Организација превоза

КС1

Николић Владимир

30.4.2014. у 1030

Каб. 13

9.

Основи путева и улица

КС1

Маринковић Драгана

24.4.2014. у 1400

Каб. 15

10.

Интегрални транспорт

КС1

Маринковић Драгана

30.4.2014. у 1030

Каб. 13

11.

Саобраћајна инфраструктура

КС1

Маринковић Драгана

30.4.2014. у 1030

Каб. 13

13.

Транспортно право и шпедиција

КС1

Маринковић Драгана

30.4.2014. у 1030

Каб. 13

14.

Гараже, сервиси и паркиралишта

КС1

Маринковић Драгана

24.4.2014. у 1400

Каб. 15

15.

Превоз путника и робе

КС1

Маринковић Драгана

24.4.2014. у 1400

Каб. 15

16.

Економика и организација саобраћаја

КС4

Марковић Наташа (Спасић, Сотиров С.)

25.4.2014. у 935

библиотека

17.

Практична настава

 1. 2. 3. разред

КС5

Митић Миливоје,

Поповић Предраг

15.4.2014. у 1100

Каб. 38

18.

Практична настава

 4. разред

КС1

Савић Милутин

24.4.2014. у 1400

Каб. 15

19.

Специјалистички испити

КС6

Савић Милутин

24.4.2014. у 1400

Каб. 15

20.

Пословање саобраћајних предузећа

КС1

Марковић Наташа

   

21

Електрични и електронски уређаји на возилу

КЕ 4

Вацић Саша

29. 4.2014. у 14.00

Каб. 39

22

Завршни испит

КС1

Савић Милутин

24.4.2014. у 1400

Каб. 15

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Испитна комисија     КЕ 1

Испитна комисија     КЕ 2

Испитна комисија     КЕ 3

Испитна комисија     КЕ 4

Испитна комисија     КЕ 5

1. Антић Драган

1. Митић Словена

1. Васић Миодраг

1. Вацић Саша

1. Минковић Љубомир

2. Божић Милан

2. Славковић Бобан

2. Благојевић Бобан

2. Миливојевић Аца

2. Јовановић Драган

3.Стојковић Небојша

3. Игњатовић Мирјан

3. Ташков Милисав

3. Игњатовић Мирјан

3. Митић Словена

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита  / кабинет

1.

-Електричне машине,

-Ел. машине са регулацијом ел.погона

КЕ 2

Славковић Бобан

30.4.2014. у 14.00

Каб. 13

2.

Рачунарска графика и мултимедија

КЕ 3

Благојевић Бобан

   

3.

Електрични и електронски уређаји (II3) на возилу (II4)

КЕ 4

Вацић Саша

29. 4.2014. у 14.00

Каб. 39

4.

Електроника  ( I и II)

Рачунари у сист. управ.

КЕ 1

Антић Драган

24.4.2014. у 13.30

Каб. 43

5.

Елементи аутоматизације

КЕ 1

Антић Драган- исп.

Игњатовић,

Благојевић

14.4.2014. у 1315

Каб. 12

6.

Микропроцесори са елементима програмиеања

КЕ 1

Божић Милан

24.4.2014. у 14.00

Каб. 43

7.

Основе аутом. управљања

 

Митић Словена

Стојковић Небојша – исп

Славковић Бобан

30.4.2014. у 14.00

Каб. 11

8

Дигитална електроника

 

Митић Словена

Стојковић Небојша – исп

Славковић Бобан

30.4.2014. у 14.00

Каб. 11

9.

Примена рачунара у елкект. 2.разред

КЕ 1

Стојковић Небојша

   

10

Рачунари

КЕ 3

Ташков Милисав

   

11.

Програмирање 3. разред

КЕ 3

Благојевић Бобан

   

12.

Рачунарске мреже и ком.

КЕ 3

Благојевић Бобан

   

13.

Основе аутоматског управљања – матурски

КЕ 4

Стојковић Небојша

   

14.

Електротех. материјали

КЕ 2

Митић Словена

   

15.

Електричне мреже

КЕ 2

Митић Словена

   

16.

Електричне инсталације

КЕ 2

Митић Словена

   

17.

Електрична постројења 2. раз.

(Електромонтери)

КЕ 2

Митић Словена

   

18.

Практ. Настава за III степен

+ Завршни испит

КЕ 5

Јовановић Драган

24.4.2014. у 8.00

Одбрана у 1030

Каб 46

19.

Практ. Настава за техн. 2.р

КЕ 4

Вацић Саша,

Миливојевић Аца

29. 4.2014. у 13.30

Каб. 39

20.

Програмирање 4. разред

КЕ 3

Васић Миодраг

   

21.

Примена рачунара у електроници

КЕ 1

Стојковић Небојша

   

22

Електрична мерења и мерења у електроници  

 

Митић Словена

Стојковић Небојша – исп

Славковић Бобан

30.4.2014. у 14.00

Каб. 11

23

Мерења у аутоматици

KE 4

Вацић Саша,

Миливојевић Аца

29. 4.2014. у 13.30

Каб. 39

24

Системи аутоматског управљања

Игњатовић Благојевић Славковић

Игњатовић Мирјан

14.4.2014. у 1400

Каб. 12

 

 

 

 

 

 

МАШИНСТВО

 

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија     КM 4

1. Цветковић Витомир

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Голубовић Бора

2. Пешић Радомир

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Алексић Војислав

3. Пејчић Братислав

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Пешић Радомир

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита  / кабинет

1

Технолошки поступци

КM 1

Цветковић Вита

   

2

Машински елементи

КM 1

Цветковић Вита

16.4.2014. у 1400

Каб. 4

3

Организација рада

КM 1

Цветковић Вита

16.4.2014. у 1400

Каб. 4

4

Моделирање…

КM 3

Вељковић Весна

16.4.2014. у 8.00

Каб. 27

 

Технологија образ. профила – аутомеханичар

КM 1

Пешић Радомир

16.4.2014. у 1400

Каб. 4

 

Техничко цртање- саобраћајци

КM 1

Пешић Радомир

16.4.2014. у 1400

Каб. 4

5

Конструисање..

КM 3

Вељковић Весна

16.4.2014. у 8.00

Каб. 27

6

Пројектовање технол. сист.

КM 3

Вељковић Весна

16.4.2014. у 8.00

Каб. 27

7

Основе компјутерске графике

КM 3

Вељковић Весна

16.4.2014. у 8.00

Каб. 27

8

Практична настава

КM 4

Голубовић Бора

14.4.2014. у 800

Машинска радионица

9

Отпорност материјала,

КM 1

Цветковић Вита

16.4.2014. у 1400

Каб. 4

10

Завршни испит – аутомех.

КM 1

Здравковић Мића

   

11

Механика 1

КM 2

Манчић Станка

16.4.2014. у 1225

Каб. 13

12

Атоматизација и роботика

КM 2

Манчић Станка

16.4.2014. у 1225

Каб. 13

13

-Механика 2,

-Технологија за комп. управљане машине

КM 2

Живковић Радмила

16.4.2014. у 1315

Каб. 13

14

Техничко цртање – машинци

КM 2

Јовановић Јасмина

16.4.2014. у 1315

Каб. 13