Raspored vanrednih ispita – avgust 2015.

 

Распоред испита за ванредне ученике у августовском року 2014/2015.

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач Термини испита/ кабинет
1.

Српски језик  и књижевн.

 – Матурски испит

1. Малићевић Шућро 20.8.2015. у 10.00
2. Тошић Нинослава
3. Божић Бранислава
2.

Енглески језик

Француски језик

1. Ђорђевић Ивана  
2. Влајков Мила
3. Јовановић Сања
3. Историја 1. Малићевић Шућро  
2. Костић Јадранка
3. Николић Славко
4.

Социологија

1. Спасић Јелана

28.8.2015. у 9.00

2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
8. Устав и права грађана 1. Спасић Јелана  
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
9. Филозофија 1. Спасић Јелана 28.8.2015. у 9.00
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
10.

Математика

 3. разред

Малићевић Шућро

24.8.2015. у 9.00

Свиларов Братислав
Валчић Владимир
11.

Математика

 4. разред

Малићевић Шућро

24.8.2015. у 9.00

Свиларов Братислав
Валчић Владимир
12. Економика и орг. пред. 1.Марковић Наташа 20.8.2015. у 8.30/ договор
2. Спасић Радмила
3. Николић Славољуб
13. Физика 1. Мадић Срба  
2. Игњатовић Мирјан
3. Славковић Бобан
14. Хемија 1.Ћирић Драгана 21.8.2015. у 10.00
2. Вељковић Весна
3. Спасић Радмила
15.

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

1. Маринковић Ивана  
2. Костић Јадранка
3. Малићевић Шућро
16. Грађанско в. 1. разред Алексић Радица  
Николић Славољуб
Ранчић Жана
17. Православни катихизис Панчић Мирослав 24.8.2015. у 9.30
Николић Славољуб
Ђорђевић Богдан
18. Физичко васпитање Ставел Милан  
Миланов Милан
Манчић Марко
19. Грађанско в. 2. 3. и 4. разред Ђурић Јовица

28.8.2015. у 9.00

Спасић Јелена
Васиљковић Родољуб

             

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1 Испитна комисија     КС 2 Испитна комисија     КС 3
1. Савић Милутин 1. Ранчић Жана 1. Савић Милутин
2. Јанковић Бојан 2. Јанковић Бојан 2. Живковић Радмила
3. Николић Владимир 3. Николић Владимир 3. Николић Владимир

 

Испитна комисија     КС 4 Испитна комисија     КС 5 Испитна комисија     КС 6
1. Марковић Наташа 1. Николић Владимир 1. Цветковић – Пешић
2. Савић Милутин 2. Поповић Предраг 2. Јанковић Бојан
3. Николић Владимир 3. Савић Милутин 3. Николић Владимир

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита

Кабинет
1 Мотори и моторна возила изборни на матурском КС 1 Николић Владимир 21.8.2015. у 10.00 Каб. 15
2 Регулисање саобраћаја 4.р КС1 Савић Милутин 21.8.2015. у 10.00 Каб. 15
3

Регулисање саобраћаја

– матурски испит

КС1 Савић Милутин 21.8.2015. у 10.00 Каб. 15
4 Безбедност саобраћаја КС 1 Савић Милутин 21.8.2015. у 10.00 Каб. 15
5 Основи путева и улица КС 1 Јанковић Бојан 21.8.2015. у 10.00 Каб. 15
6

Практична настава

      Техн. друмског с. 4. разред

КС1 Савић Милутин 21.8.2015. у 10.00 Каб. 15
7 Одбрана специјалистичког  испита – допуна категорије КС 1

Николић В.

Савић М.

25.8.2015. у 11.30 Каб. 15
8 Саобраћајни системи КС 1 Јанковић Бојан 21.8.2015. у 10.00 Каб. 15
9

Специјалистички испити:

-Моторна возила- инстр

-Специјалистичка теорија

-Практична настава- инстр

КС 1

Николић В.

Савић М.

21.8.2015. у 10.00 Каб. 15

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Испитна комисија     КЕ 1 Испитна комисија     КЕ 2 Испитна комисија     КЕ 3 Испитна комисија     КЕ 4 Испитна комисија     КЕ 5
1. Антић Драган 1. Митић Словена 1. Васић Миодраг 1. Вацић Саша 1. Минковић Љубомир
2. Божић Милан 2. Славковић Бобан 2. Благојевић Бобан Митић 2. Јовановић Драган
3.Стојковић Небојша 3. Игњатовић Мирјан 3. Ташков Милисав Малићевић 3. Митић Словена

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

1 Основе електротехнике  

Славковић Бобан

Стојковић, Митић

24.8.2015. у 9.00  
2 Практична настава 2.р  

Вацић Саша

Митић, Малићевић

20.8.2015. у 12.00  
3 Практична настава – електромонтер 3. р КЕ5 Јовановић Драган 20.8.2015. у 8.30/ договор  

електротехника и машинство

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

1

Програмирање

 – техничар мехатронике

КЕ4

Вацић Саша

Митић, Малићевић

20.8.2015. у 12.00  
2 Електромашинска припрема – блок – техничар мехатронике  

Божић Милан

Васић, Ташков М.

24.8.2015. у 10.00  
3

Електроника

техничар мехатронике

КЕ 2

Митић Словенка

Славковић Б. Игњатовић М.

   
4

Машински елементи

техничар мехатронике

КM 2 Јовановић Јасмина 27.8.2015. у 10.00  
5

Хидрауличке и пнеум. Комп.

 – техничар мехатронике

КM 1 Пешић Радомир    
6

Техничка механика са механизмима

 – техничар мехатронике

КM 2 Живковић Радмила 27.8.2015. у 10.00  
 

Механика 1

 –– техничар мехатронике

КM 2 Манчић Станка    

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Испитна комисија     КТ 1
1. Спасић Радмила
2. Николић Славољуб
3. Костић Јадранка
Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

1 Технологија конфекције КТ 1 Спасић Радмила 26.8.2015. у 10.00 библиотека
2 Испитивање текстила КТ 1 Спасић Радмила   библиотека
3 Текстилна влакна КТ 1 Спасић Радмила 27.8.2015. у 10.00 библиотека
4 Пракса конфекције КТ 1 Николић Славољуб 27.8.2015. у 10.00 Библиотека, радионица
5 Одбрана матурског КТ 1 Спасић Радмила, Николић Славољуб

(од 20.8 до 28.8)

по договору

библиотека
6 Механика са основима машинства КM 2 Манчић Станка 24.8.2015. у 10.00 Каб. 12

МАШИНСТВО

Испитна комисија     КM 1 Испитна комисија     КM 2 Испитна комисија     КM 3 Испитна комисија   КM 4 Испитна комисија   КM 5
1. Цветковић Витомир 1. Манчић Станка 1. Вељковић Весна 1. Пејчић Братислав 1. Алексић Војислав
2. Пешић Радомир 2. Јовановић Јасмина 2. Калаџиски Саша 2. Јовановић Драган 2. Божић Дарко
3. Голубовић Бора 3. Живковић Радмила 3. Алексовски Дејан 3. Голубовић Бора 3. Алексовски Дејан

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

1 Механика са основима машинства КM 2 Манчић Станка 24.8.2015. у 10.00  
2 Пројектовање технолош. система КM 5 Алексић, Божић, Вељковић (Калаџиски) 21.8.2015. у 10.00  
3 Техничка механика са механизмима – мехатр. КM 2 Живковић Радмила 27.8.2015. у 10.00  
4

Хидраулика и пнеуматика

-Теродинамика 27.8.2015. у 10.00

КM 2 Манчић Станка 27.8.2015. у 10.00  

Термодинамика и термотехника,

Аутоматизација произ. и ФПС

24.8.2015. у 10.00

24.8.2015. у 10.00
5 Практична настава- бравари разред -машински техничар КM 1 Голубовић Бора 20.8.2015. у 8.30/ договор  
6 Завршни испит – Аутомеханичар КM 1 Здравковић Мића, Цветковић, Пешић 20.8.2015. у 8.30/ договор  
7   Технологија за комп. управљане машине КM 2

Вељковић В.

Живковић Радмила

24.8.2015. у 10.00  
8 Техн. Образ. Проф. Машинбравар   Цветковић, Пешић, Голубовић 20.8.2015. у 8.30/ договор  
9 Моделирање маш. ел. и констр   Вељковић В. 20.8.2015. у 8.30/ договор