Termini polaganja vozačkog ispita – septembar 2015

Ispit:                              Datum polaganja:                    Rok za prijavu:

Praktični ispit                                01.09.2015                                                    19.08.2015

Teorijski ispit                                09.09.2015                                                     27.08.2015

Praktični ispit                                17.09.2015                                                     04.09.2015

Teorijski ispit                                 28.09.2015                                                    15.09.2015