Raspored vanrednih ispita – decembar 2014.

 

Распоред ванредних испита у децембарском року 2014.

У колико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом)

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

 

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

 – Матурски испит

1. Манић Марија

15.12.2014. у 14.00/ каб. 17

2. Тошић Нинослава

3. Божић Бранислава

2.

Енглески језик 4. разред

Француски језик 4.разред

1. Ђорђевић Ивана

16.12.2014. у 14.00 / каб. 19

2. Влајков Мила

3. Јовановић Сања

3.

Историја

1. Малићевић Шућро

23.12.2014. у 14.00 / каб. 16

2. Костић Јадранка

3. Николић Славко

4.

Социологија

1. Спасић Јелана

12.12.2014. у 12.00 / каб. 21

2. Ђурић Јовица

3. Васиљковић Родољуб

8.

Устав и права грађана

1. Спасић Јелана

12.12.2014. у 12.00 / каб. 21

2. Ђурић Јовица

3. Васиљковић Родољуб

9.

Филозофија

1. Спасић Јелана

 

2. Ђурић Јовица

3. Васиљковић Родољуб

10.

Математика

 1. и 3. разред

Крстић Добрила

26.12.2014. у 11.30/ каб. 13

Свиларов Братислав

Маноилов Славољуб

12.

Математика

 4. разред

Крстић Добрила

26.12.2014. у 11.30/ каб. 13

Свиларов Братислав

Маноилов Славољуб

13.

Економика и орг. пред.

1.Марковић Наташа

 

2. Спасић Радмила

3. Сотиров Снежана

14.

Физика,

Електротехника и електроника

1. Миливојевић Владимир

12.12.2014. у 14.00 / каб. 8

2. Мадић Срба

3. Славковић Бобан

15

Хемија

1.Ћирић Драгана

16.12.2014. у 14.45 / каб. 14

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

16

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

1. Маринковић Ивана

23.12.2014. у 14.00 / каб. 14

2. Костић Јадранка

3. Малићевић Шућро

17.

Грађанско в. 1. разред

Географија

Алексић Радица

10.12.2014. у 14.00/ каб 21

Николић Славољуб

Ранчић Жана

18

Православни катихизис

Панчић Мирослав

12.12.2014. у 10.40/ каб. 31

Николић Славко

Ђорђевић Богдан

19

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

 

Панчић Мирослав

Николић Славко

20

Грађанско в. 2. 3. и 4. разред

Ђурић Јовица

12.12.2014. у 12.00 / каб. 21

Спасић Радмила

Васиљковић Родољуб

 

             

 

САОБРАЋАЈ

 

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Савић Милутин

1. Ранчић Жана

1. Савић Милутин

2. Маринковић Драгана

2. Маринковић Драгана

2. Живковић Радмила

3. Николић Владимир

3. Николић Владимир

3. Николић Владимир

 

 

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Марковић Наташа

1. Николић Владимир

1. Цветковић – Пешић

2. Савић Милутин

2. Поповић Предраг

2. Маринковић Драгана

3. Николић Владимир

3. Савић Милутин

3. Николић Владимир

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

КС 1

Маринковић Драгана

 

Каб. 15

2.

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 3. и  4.раз.)

КС 1

Николић Владимир

25.12.2014. у 14.00

Каб. 15

3

Моторна возила – возачи моторних возила 1. и 2. р.

КС 6

Пешић Радомир,

Цветковић Витомир

16.12.2014. у 14.00

Маш. радионица

4.

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Ранчић Жана

18.12.2014. у 14.00

Каб. 15

7.

Регулисање саобраћаја

КС1

Савић Милутин

25.12.2014. у 14.00

Каб. 15

8.

Безбедност саобраћаја

КС 5

Савић Милутин

25.12.2014. у 14.00

Каб. 15

9.

Саобраћајна инфраструктура

КС1

Маринковић Драгана

25.12.2014. у 14.00

Каб. 15

10.

Организација превоза

3. разред

КС 1

Николић Владимир

   16.12.2014. у 12.30

Каб. 15

11.

Организација превоза

4. разред + специјалистичк

КС 1

Николић Владимир

18.12.2014. у 14.00

Каб. 15

13.

Превоз путника и робе 3р

КС 1

Николић Владимир

25.12.2014. у 14.00

Каб. 15

14.

Основи путева и улица

КС 1

Маринковић Драгана

 

Каб. 15

15.

Интегрални транспорт

КС 1

Маринковић Драгана

 

Каб. 15

16.

Шпедиција

КС1

Маринковић Драгана

 

Каб. 15

17.

Практична настава

 1. 2. 3. разред

КС5

Николић В. ,

Поповић П.

18.12.2014. у 14.00

Каб. 15

18.

Специјалистички испити

КС1

Савић Милутин

Испити: 18.12.2014. у 14.00

Одбрана: 25.12.2014. у 14.00

Каб. 15

19.

Електрични и електронски уређаји на возилу

КЕ 4

Вацић Саша

(Антић, Стојковић)

17.12.2014. у 14.00

Каб. 9

20

Завршни испит

КС1

Савић Милутин

18.12.2014. у 14.00

Каб. 15

21

Терет са интегралним транс.

КС 1

Маринковић Драгана

 

Каб. 15

22

Терет у саобр. и механизација превоза

КС 1

Маринковић Драгана

 

Каб. 15

23

Транспортно право и шпед.

КС 1

Маринковић Драгана

18.12.2014. у 14.00

Каб. 15

24

Гараже сервиси и паркир.

КС 1

Маринковић Драгана

23.12.2014. у 14.00

Каб. 15

25

Пословање саобр. предузећа,

Економика саобраћаја

КС 4

Марковић Наташа

18.12.2014. у 14.00

Каб. 15

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Испитна комисија     КЕ 1

Испитна комисија     КЕ 2

Испитна комисија     КЕ 3

Испитна комисија     КЕ 4

Испитна комисија     КЕ 5

1. Антић Драган

1. Митић Словена

1. Васић Миодраг

1. Вацић Саша

1. Минковић Љубомир

2. Божић Милан

2. Славковић Бобан

2. Благојевић Бобан

2. Миливојевић Аца

2. Јовановић Драган

3.Стојковић Небојша

3. Игњатовић Мирјан

3. Ташков Милисав

3. Игњатовић Мирјан

3. Митић Словена

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

1

Примена рачунара у електротехници

КЕ 1

Стојковић Небојша

17.12.2014. у 14.00

Каб. 9

2

Основе електротехнике

КЕ 3

Славковић Бобан

(Миливојевић В. Мадић С.)

12.12.2014. у 13.15

 Каб. 8

3

Елементи аутоматизације

КЕ 1

Антић Драган

17.12.2014. у 14.00

24.12.2014. у 14.00

Каб. 9

4

Електроника  ( I и II)

КЕ 1

Антић Драган

17.12.2014. у 14.00

24.12.2014. у 14.00

Каб. 9

5

Практична настава – електромонтер 1. разред

КЕ 5

Јовановић Драган

18.12.2014. у  10.00

Каб. 46

 

 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

 

Испитна комисија     КТ 1

1. Спасић Радмила

2. Николић Славољуб

3. Костић Јадранка

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

1

Конструкција и моделовање одеће

КТ 1

Спасић Радмила

15.12.2014. у 10.00

библиотека

2

Пракса из конструкције одеће

КТ 1

Спасић Радмила

15.12.2014. у 10.00

библиотека

3

Основе аутоматике

КЕ 5

Митић Словенка

18.12.2014. у 14.00

Каб 46

 

 

МАШИНСТВО,

 

 + МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ( техничар мехатронике)

 

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија   КM 4

Испитна комисија   КM 5

1. Цветковић Витомир

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Пејчић Братислав

1. Алексић Војислав

2. Пешић Радомир

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Јовановић Драган

2. Божић Дарко

3. Голубовић Бора

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Голубовић Бора

3. Алексовски Дејан

 

 

 

 

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

1

Механика 1

КM 2

Манчић Станка

18.12.2014. у 14.00

Каб. 4

2

Механика 2

КM 2

Живковић Радмила

25.12.2014. у 12.30

Каб. 12

3

Техничка механика са механизмима

КM 2

Живковић Радмила

25.12.2014. у 12.30

Каб. 12

4

Хидраулика и пнеуматика

КM 2

Манчић Станка

26.12.2014. у 14.00

Каб. 10

5

Технологија обраде

КM 2

Манчић Станка

26.12.2014. у 13.15

Каб. 10

6

Машински елементи

КM 2

Јовановић Јасмина

25.12.2014. у 13.15

Каб. 12

9

Испитивање маш. конструкција

КM 3

Вељковић Весна

   

10

Моделирање машинских ел. и конструкција

КM 3

Вељковић Весна

26.12.2014. у 13.15

Каб. 10

11

Основе комп. графике

КM 3

Вељковић Весна

26.12.2014. у 13.15

Каб. 10

12

Програмирање за компј. управљане машин.

КM 3

Калаџиски Саша

26.12.2014. у 13.15

Каб. 10

13

Технологија обр.  профила

 – машинбравар

КM 1

Цветковић Вита

16.12.2014. у 1400

Маш. радионица

14

Технолошки поступци са контролом

КM 1

Цветковић Вита

16.12.2014. у 1400

Маш. радионица

15

Отпорност материјала

КM 1

Цветковић Вита

16.12.2014. у 1400

Маш. радионица

16

Хемија и машински материјали

КM 1

Цветковић Вита

16.12.2014. у 1400

Маш. радионица

17

Рачунари и програмирање

КM 3

Вељковић Весна

26.12.2014. у 13.15

Каб. 10

18

Практична настава- машинство

КM 4

Голубовић Бора

16.12.2014. у 1100

Маш. радионица

19

Техничко цртање

(техн. друм. возила, возачи)

КМ 1

Пешић Радомир

16.12.2014. у 1400

Маш. радионица

20

Техничко цртање

(техничар мехатронике)

КM 2

Јовановић Јасмина

26.12.2014. у 13.15

Каб. 10

21

Техничко цртање

(за обр. профил машинство)

КM 2

Јовановић Јасмина

26.12.2014. у 13.15

Каб. 10

22

  Технологија за комп. управљане машине

 

Вељковић В.

Живковић Радмила

15.12.2014. у 10.30   договор

 

23

Технологија материјала, Машински елементи

КM 1

Цветковић Вита

16.12.2014. у 1400

Маш. радионица

24

Аутоматизација производње и флекс  производни сист.

КM 2

Манчић Станка

18.12.2014. у 14.00

Каб. 4