Termini polaganja vozačkog ispita – februar 2015

        Datum polaganja:                                                                                      Rok za prijavu:

06.02.2015 Teorijski ili praktični deo ( zavisi od interesovanja kandidata) 27.01.2015
20.02.2015 Teorijski deo 06.02.2015 do 12h
27.02.2015 Praktični deo 12.02.2015