Raspored vanrednih ispita – decembar 2018.

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у децембарском испитном року 2018/2019.

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини испита/ кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

 + Матурски испит

1. Ђорђевић Марија

12.12.2018.  у 12.30/ библиотека

2. Тошић Нинослава

3. Петровић Бранислава

2.

Енглески језик

1. Стојановић Бојана 2. разред

13.12.2018. у 10.40 / библиотека

2. Ђорђевић Ивана  4. разред

3. Петровић Оливера 1. и 3. р.

3.

Математика

1. Маноилов Славољуб

12.12.2018. у 11.30/ каб 1

2. Валчић Владимир

3.  Крстић Добрила

4

Хемија

1.Ћирић Драгана

         20.12.2018. у 12.25/ каб 41

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

5

Биологија

1.Ћирић Драгана

         13.12.2018 у 11.25/ каб 44.

2. Костић Јадранка

3. Маринковић Ивана

6

Физичко васпитање

Ставел Милан

18.12.2018. у 12.25 / ф. сала

Миланов Милан

Андоновић Александар

7

Веронаука

Панчић Мирослав

14.12.2018. у 11.30/ библиотека

Николић Славољуб

Ђорђевић Богдан

8

Ликовна култура

Панчић Мирослав

14.12.2018. у 13.10/ каб. 41

Ђорђевић Богдан

Николић Славољуб

9

Грађанско васпитање

Митић Душанка

20.12.2018. у 14.10/ каб. 1

Ђорђевић Ивана

Ранчић Сања

          

10

-Социологија,

-Социологија са правима грађана,

-Устав и права грађана

1. Ранчић Сања

20.12.2018. у 10.40/ библиотека

2. Спасић Јелана

3. Манић Александра

 

 

САОБРАЋАЈ

Испитна комисија     КС 1

Испитна комисија     КС 2

Испитна комисија     КС 3

1. Николић Владимир

1. Ранчић Жана

1. Сотиров Драган

2. Јанковић Бојан

2. Јанковић Бојан

2. Поповић Предраг

3. Маринковић Д. Поповић П.

3. Николић Владимир

3. Здравковић Мића

 

Испитна комисија     КС 4

Испитна комисија     КС 5

Испитна комисија     КС 6

1. Ранчић Сања

1. Николић Владимир

1. Станковић Марија

2. Николић Владимир

2. Поповић Предраг

2. Јанковић Бојан

3. Маринковић Драгана

3. Јанковић Бојан

3. Живковић Радмила

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

КС 1

Јанковић Бојан

18.12.2018. у 14.00

Каб. 15

2.

Економика и орг. саоб.

Пословање саоб. предузећа

КС 4

Ранчић Сања

 

 

3

Моторна возила – возачи моторних возила

Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. )

КС 6

Јанковић Бојан,

10.1.2019. у 10.35

Каб. 15

4.

Основи саобраћајне психологије

КС 2

Ранчић Жана

 

 

5.

Регулисање саобраћаја

КС1

Маринковић Драгана

 

 

6.

Безбедност саобраћаја

КС 1

Јанковић Бојан

 

 

7.

Организација превоза

КС 1

Николић Владимир

11.1.2019. у 9.35

Каб. 15

8.

Основи путева и улица

КС 1

Јанковић Бојан

13.12.2018. у 14.00

Каб. 15

9.

Интегрални транспорт

КС 1

Јанковић Бојан

18.12.2018. у 14.00

Каб. 15

10.

Шпедиција

КС1

Јанковић Бојан

 

 

11.

Практична настава

-Возачи 2. разред

 -техничари 1. 2. 3. 4.

КС5

Николић В. ,

Поповић П.

Јанковић Б.

13.12.2018. у 14.00

Каб. 15

12

Практична настава

 – возачи 1. разред

КС5

 

 

 

13.

Практична настава

 – возачи 3. разред

КС 3

Сотиров Драган

 

 

14.

Специјалистички испити:

-Методика и теорија вожње.

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

13.12.2018. у 14.00

Каб. 15

15.

Специјалистички испити:

-Возила

-Прописи о безедности друм саобраћаја.

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

13.12.2018. у 14.00

Каб. 15

16.

Специјалистички испити:

-Психологија и етика учесника у саобр.

КС 2

Ранчић Жана

18.12.2018. у 10.40

библиотека

17.

Специјалистички испити:

– Безбедност друм. Саобр

Практична настава

КС 1

Николић, Поповић, Маринковић

18.12.2018. у 14.00

Каб. 15

18.

Електрични и електронски уређаји на возилу

КЕ 4

Вацић Саша

 

 

19

Завршни, матурски испит

КС1

Николић, Јанковић, Маринковић

13.12.2018. у 14.00

Каб. 15

20

Терет у транспорту НОВО.

КС 1

Маринковић Драгана

13.12.2018. у 14.00

Каб. 15

21

Терет у саобр. и механизација прет.

КС 1

Маринковић Драгана

 

 

 

 

МАШИНСТВО,

 + МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (техничар мехатронике)

Испитна комисија     КM 1

Испитна комисија     КM 3

Испитна комисија     КM 2

Испитна комисија   КM 4

Испитна комисија   КM 5

1. Станковић Марија

1. Манчић Станка

1. Вељковић Весна

1. Пејчић Братислав

1. Алексић Војислав

2. Петровић Миљан

2. Јовановић Јасмина

2. Калаџиски Саша

2. Јовановић Драган

2. Божић Дарко

3. Голубовић Бора

3. Живковић Радмила

3. Алексовски Дејан

3. Голубовић Бора

3. Пејчић Братислав

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1

Технологија материјала

КM 3

Манчић Станка

20.12.2018. у 14.00

Каб. 4

2

Аутоматизација произ. и флексибилни производни системи

КM 3

Манчић Станка

 

 

3

– Машински елементи

– Технолошки поступци

КM 3

Јовановић Јасмина

20.12.2018. у 13.15

Каб. 41

4

Техничко цртање – за подручје рада саобраћај

КM 3

Живковић Радмила

13.12.2018. у 11.40

Каб. 41

5

Хидраулика и пнеуматика

КM 3

Манчић Станка

13.12.2018. у 14.00

Каб. 4

6

Термодинамика и термотехника

КM 3

Манчић Станка

20.12.2018. у 14.00

Каб. 4

7

Рачунари у машинству

КМ2

Вељковић Весна

17.12.2018. у 13.10

Каб. 13

8

Организација рада

КМ 2

Јовановић Јасмина

 

 

9

-Контрола квалитета

КМ 2

Вељковић Весна

 

 

мехатроника

Група предмета – провера стручно теоријских знања на матурском -МЕХАТРОНИКА

 

Антић Драган

 

 

Мехатронски системи

КЕ2

Стојковић Небојша

 

 

Тестирање и дијаг мех. Сис.

 

Бјелопавлић Дарко

 

 

Електромашинска припрема 2. разред – блок

 

 

 

 

Системи управљања у мехатроници

КЕ 1

Антић Драган

 

 

Програмабилни логички контролери

КЕ 1

Антић Драган

19.12.2018. у 13.00

Каб. 43

Хидраулички и пнеум. системи као објекти управ.

 

Алексовски Д.