Raspored konsultacija novembar-decembar 2018.

 

Распоред консултација за ванредне ученике

у децембарском испитном року 2018/2019.

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима.

Уколико дође до померања  неког термина промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1.

Српски језик  и књижевн.

Нинослава Тошић (матурски)

19.11.2018 у 14.00/ kаб 17

2.

Енглески језик , Француски језик

Ђорђевић Ивана

(4. разред)

20.11.2018.  у 12.25/   библиотека

3.

Историја

 Малићевић Шућро

 

4.

Социологија

Манић Александра

21.11.2018.  у 10.40/   Каб 2

8.

Устав и права грађана

Манић Александра

21.11.2018.  у 10.40/   Каб 2

9.

Филозофија

 Спасић Јелана

Понедељком у 9.35

четвртком у 9.35

10.

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

23.11.2018.  у 13.00

12.

     

13.

Математика

Јовановић Драгана

По договору

14.

Веронаука

Панчић Мирослав

 23.11.2018. u 11.30h/ 

15.

Физика

 Поп Крстић Милорад

 

16.

Хемија

Николић Мирјана

22.11.2018. u 12.20h/ каб 41

17.

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана

20.11.2018. у 14.00/ каб 15

Договор о даљем току консулт.

18.

Географија

Костић Јадранка

19.11.2018 у 14.00/ kаб 16

19.

Грађанско в. 1. разред

Митић Душанка

 

20.

Грађанско в. 2. 3. 4. разред

Ђурић Јовица

 

21.

Музичка уметност

Николић Дејан

 

22.

Предузетништво

Марковић Наташа

 

 

 

САОБРАЋАЈ

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

 

Јанковић Бојан

20.11.2018. у 14.00

каб 15

2.

Моторна возила

1. и 2. р. Возачи мот. воз.

3.р. техничари

 

Станковић Марија

 

 

3.

Мотори и Моторна возила

2. и 4. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

 

Јанковић Бојан

20.11.2018. у 14.00

каб 15

4.

Основи саобраћајне психологије

 

Ранчић Жана

 

 

5

Регулисање саобраћаја ТДС

 

Маринковић Драгана

 

 

6

Безбедност саобраћаја

 

Јанковић Бојан

 

 

7.

Организација превоза

 

Николић Владимир

19.11.2018. у 14.15

Каб 15

8.

Превоз путника и робе 3р

 

Николић Владимир

 

 

9.

Основи путева и улица

 

Маринковић Драгана

 20.11.2018. у 14.00

 каб 15

10.

Интегрални транспорт

 

Јанковић Бојан

 20.11.2018. у 14.00

 каб 15

11.

Саобраћајна инфраструктура

 

Јанковић Бојан

 

 

12.

Транспортно право и шпедиција

 

Јанковић Бојан

 

 

13.

Терет у транспорту

 

Маринковић Драгана

20.11.2018. у 14.00

каб 15

14.

Шпедиција

 

Јанковић Бојан

 

 

15.

Економика и организација саобраћаја

 

Марковић Наташа

 

 

16.

Практична настава

3.  разред возачи

 

 

 

 

17.

Практична настава

1. и 2. р. техничари д.с.

1 и 2.р возачи

.

 

Поповић Предраг

19.11.2018. у 13.00

Каб 15

18.

Практична настава

 4. разред

 

 

 

 

19.

Специјалистички испити:

– Безбедност друмског саобраћаја

 

Маринковић Драгана

20.11.2018. у 14.00

каб 15

20.

Специјалистички испити:

– Психологија и етика

 

Ранчић Жана

Радним даном

 пре подне

 

21

Специјалистички испити:

– Возила

 

Јанковић Бојан

20.11.2018. у 14.00

каб 15

22

Специјалистички испити:

– Прописи о безбедности саобраћаја

 

Поповић Предраг

19.11.2018. у 13.00

Каб 15

23

Одбрана специјалистичког испита

 

Николић Владимир

19.11.2018. у 14.15

Каб 15

24

Специјалистички испити:

– Практична настава саобраћаја

 

Николић Владимир

19.11.2018. у 14.15

Каб 15

25

Електрични и електронски уређаји на возилу

 

Вацић Саша

 

 

26

Завршни, матурски испит

 

Николић Владимир

19.11.2018. у 14.15

Каб 15

27

Терет у саобр. и механизација претовара

 

Маринковић Драгана

 

 

 

 

 

МАШИНСТВО

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

-Организација рада

 

Јовановић Јасмина

 

 

2

Моторна возила

 

Станковић Марија

 

 

3

Машински елементи

 

Јовановић Јасмина

27.11.2018. у 12.30

Каб 

4

Техничко цртање – за подручје рада – саобраћај

 

Живковић Радмила 

22.11.2018. у 11.25

Каб 12

5

Техничко цртање са нацртном геометријом– за подручје рада – машинствој

 

Јовановић Јасмина

 

 

6

Термодинамика и термотехника

 

Манчић Станка

 

 

7

Аутоматизација производње и флекс. системи

 

Манчић Станка

 

 

8

Основи Машинства,

Механика са основима машинства

 

Манчић Станка

 

 

9

Технологија материјала

 

Манчић Станка

26.11.2018. у 12.20

Каб 4

10

Механика 2.р

Техничка механика

 

Живковић Радмила 

 

 

11

Хидраулика и пнеуматика

 

Манчић Станка

26.11.2018. у 12.20

Каб 4

12

Пројектовање технолошких система

 

Вељковић Весна

Алексић Војислав

Пејчић Братислав

 

 

13

Машински материјали – за 3. степен

 

Станковић Марија

 

 

14

Технологија за компјутерски управљане машине

 

Вељковић Весна, Радмила Ж.

 

 

15

Практична настава  3.р

 

Живковић Радмила 

 

 

16

Програмирање за комп. управљане машине

 

Калаџиски Саша

 

 

17

Моделирање маш. ел. и констр.

 

Вељковић Весна

 

 

18

Рачунари у машинству

 

Вељковић Весна

20.11.2018. у 13.10

Каб 41

19

– Конструкција алата и прибора

– Основе конструисања

 

Вељковић Весна

 

 

20

Контрола квалитета

 

Вељковић Весна

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА + мехатроника 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1

Рачунарска графика и мултимедија

 

Благојевић Бобан

 

 

2

Програмабилни логички конт

 

Антић Драган

Средом у 13.00

Каб 43

3

Мехатронски системи

 

Стојковић Небојша

Петком у 10.35

Каб 41