Raspored vanrednih ispita – novembar – decembar 2016.

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР   2016.

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима. Уколико дође до промене неког термина измене ће бити благовремено објављене.

                                                                                                                                        за додатне информације>  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.„>vanredni@tsp.edu.rs

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1. Српски језик и књижевн. Ђорђевић Марија 24.11.2016 у 14.00 / каб 17
2. Енглески језик Влајков Мила 23.11.2016 у 11.25 / каб 19
Стојановић Бојана 23.11.2016 у 11.25 / каб 19
3. Историја Малићевић Шућро 23.11.2016 у 11.25 / библиотека
4. Социологија Васиљковић Родољуб 24.11.2016 у 9.35 / библиотека
8. Устав и права грађана Васиљковић Родољуб 24.11.2016 у 9.35 / библиотека
9. Филозофија Спасић Јелана  
10. Ликовна култура Ђорђевић Богдан  
12. Математика 3. разред Валчић Владимир 24.11.2016. у 11.35 / каб 5
13. Математика 4. разред Валчић Владимир 24.11.2016. у 11.35 / каб 5
14. Веронаука – православни катихизис. Панчић Мирослав  
15. Физика Мадић Србислав 23.11.2016 у 11.25 / библиотека
16. Хемија Ћирић Драгана 23.11.2016 у 11.25 / библиотека
17.

Биологија,

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана 22.11.2016. у 13.15 / каб. 14
18. Економика и орган. пред. Марковић Наташа 24.11.2016. у 11.25 / библиотека
19. Грађанско в. 1. разред Алексић Радица 23.11.2016 у 13.00 / каб 21
20. Грађанско в. 2. 3. 4. разред Ђурић Јовица 25.11.2016 у 13.00 / каб 16
21. Физичко васпитање Ставел Милан По договору
22. Увод у анализу Свиларов Братислав По договору

            

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА+ мехатроника

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1

Група предмета – проверастручно-теоријских знања – МЕХАТРОНИКА

  Антић Драган    
2 Електричне машине   Митић, Славковић 25.11.2016. у 13.00 Каб 45
3 Ел. постројења   Митић, Славковић 25.11.2016. у 13.00 Каб 45
4 Рачунарска графика и мултимедија   Благојевић Бобан средом пре подне  
5 Практична настава – електромонтер   Јовановић Драган По договору  

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

 

Кабинет
1. Саобраћајни системи   Јанковић Бојан 23.11.2016. у 13.10 Каб. 15
2.

Моторна возила

-Возачи мот. возила

       
3.

Мотори и Моторна возила

2. и 4. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

  Јанковић Бојан    
4. Основи саобраћајне психологије   Костић Наташа    
5 Регулисање саобраћаја   Николић Владимир    
6 Безбедност саобраћаја   Јанковић Бојан 23.11.2016. у 13.10 Каб. 15
7. Организација превоза   Николић Владимир 24.11.2016. у 10.40 библиотека
8. Превоз путника и робе 3р   Николић Владимир    
9. Основи путева и улица   Јанковић Бојан    
10. Интегрални транспорт   Јанковић Бојан    
11. Саобраћајна инфраструктура   Јанковић Бојан    
12. Транспортно право и шпедиција   Јанковић Бојан    
13. Гараже, сервиси и паркиралишта   Јанковић Бојан 23.11.2016. у 13.10 Каб. 15
14. Шпедиција   Јанковић Бојан 23.11.2016. у 13.10 Каб. 15
15. Економика и организација саобраћаја   Марковић Наташа 24.11.2016. у 11.25 каб 7
16.

Практична настава

3. разред возачи

  Сотиров Драган    
17.

Практична настава

1. и 2. р. техничари д.с.

1 и 2.р возачи

.

  Поповић Предраг Понедељком у 11.00 Каб 39
18.

Практична настава

3. разред техничари

  Јанковић Бојан 23.11.2016. у 13.10 Каб. 15
19.

Практична настава

4. разред техн.

  Николић Владимир 24.11.2016. у 10.40 библиотека
20. Специјалистички испити   Николић Владимир    
21 Пословање саобраћајних предузећа   Марковић Наташа    
22 Електрични и електронски уређаји на возилу   Вацић Саша Средом пре подне  
  Завршни, матурски испит   Николић Владимир 24.11.2016. у 10.40 библиотека

 

 

МАШИНСТВО

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач Термини консултација ванредних ученика / кабинет
1

-Организација рада,

-Технолошки поступци

  Станковић Марија 24.11.2016. у 10.35 библиотека
2 Технологија материјала, Моторна возила – возачи   Станковић Марија    
3 Машински елементи   Јовановић Јасмина 23.11.2016. у 13.15 Каб 2
4 Техничко цртање   Јовановић Јасмина 23.11.2016. у 13.15 Каб 2
5 Практична настава   Голубовић Бора 22.11.2016. у 11.00 Машинска радионица
6 Термодинамика и термотехника   Манчић Станка    
7 Аутоматизација производње и флекс. системи   Манчић Станка    
8

Основи Машинства,

Механика са основима машинства

  Манчић Станка    
9

– Технологија обраде

– Механика 1

– Отпорност материјала

  Манчић Станка 21.11.2016. у 12.30 Каб 2
10

Механика 2.р

Техничка механика

  Живковић Радмила   22.11.2016. у 10.40 каб 5
11 Хидраулика и пнеуматика   Манчић Станка    
12 Пројектовање технолошких система   Божић Дарко    
13 Машински материјали – за 3. степен   Станковић Марија    
14 Технологија за компјутерски управљане машине   Вељковић Весна, Радмила Ж.    
15 Технологија oбраз. проф. Инсталетер   Пешић Радомир    
16 Програмирање за комп. управљане машине   Калаџиски Саша Петком пре подне
17 Моделирање маш. ел. и констр.   Вељковић Весна

23.11.2016. у 8.00

25.11.2016. у 14.00

каб 9

или 12

18 Рачунари у машинству   Вељковић Весна

23.11.2016. у 8.00

25.11.2016. у 14.00

каб 9

или 12

19

Конструкција алата и прибора

– Основе конструисања

  Вељковић Весна

23.11.2016. у 8.00

25.11.2016. у 14.00

каб 9

или 12

20

Аутоматиз. И роботика

  Манчић Станка 21.11.2016. у 12.30 Каб 2