Termini polaganja vozačkog ispita – novembar 2016

Teorijki ispit;                     

04.11.2016

18.11.2016

Praktični ispit:

11.11.2016

25.11.2016

Rok za prijavu je sedam dana pre datuma polaganja.