Rokovnik aktivnosti 2018/2019

 

РОКОВНИК АКТИВНОСТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ШК.  2018/2019

 

Ред.

бр.

ИСПИТНИ РОКОВИ

ПРИЈАВА ИСПИТА

КОНСУЛТАЦИЈЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА(од-до)

1

ОКТОБАРСКИ

17.09.2018  –  19.09. 2018.

По посебном распореду

17.10. 2018 31.10. 2018.

2

ДЕЦЕМБАРСКИ

13.11.2018 – 15.11.2018.

По посебном распореду

11.12.2018 – 25.12.2018.

3

ФЕБРУАРСКИ

09.01.201910.01.2019.

По посебном распореду

18.02.201901.03.2019.

4

АПРИЛСКИ

12.03.2019 14.03.2019.

По посебном распореду

10.04.2019 23.04.2019.

5

ЈУНСКИ

14.05.201916.05.2019.

По посебном распореду

03.06.201919.06.2019

6

АВГУСТОВСКИ

16.08.2019.

нема

19.08.2019 – 30.08.2019.

За упис је потребно:

Оверене копије или оригинали

  • сведочанстава о претходно завршеним разредима
  • диплома
  • извод из мат. књиге рођених
  • лекарско уверење за образовни профил који полазник уписује (код изабраног лекара)
  • уплата на рачун 3300 дин