Računarske mreže i komunikacije – plan

ПРЕДАВАЊА

Тема (број часова)

Садржаји

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ  (6)

Структуре рачунарских мрежа. Подмрежа са каналом између две тачке (веза тачка – тачка). Подмрежа са каналом за расипање порука (веза више тачака). Мрежне архитектуре. Стандардизација рачунарских мрежа. OSI модел.

 

ФИЗИЧКИ ПРЕНОС. КАРАКТЕРИСТИКЕ КОМУНИКАЦИОНИХ МЕДИЈА (12)

 

Теоријске основе. Подела линија. Фреквенцијски мултиплекс. Мултиплекс са синхроном поделом времена. Dial up везе. Комуникациони медији (UTP, STP). Коаксијални каблови. Оптички кабл. Бежични комуникациони медији. Инфрацрвени и ласерски пренос. Радиоталаси. Зрачење расутог спектра. Сателитски пренос. Врсте преноса. Аналогни пренос. Телефонија. Целуларни мобилни и радиотелефони. Модеми. Дигитални пренос. АD-DА конверзија. Паралелни и серијски пренос података. Асинхрони серијски пренос. RS-232C стандард. RS-485 стандард. ISDN – интегрисани сервиси дигиталне мреже.

СЛОЈ ПОВЕЗИВАЊА (4)

Случајно управљање преносом. CSMA/CD. Ethernet. Дељено управљање преносом. Token ring. Token bus. CSMA/CS.

МРЕЖНИ СЛОЈ (4)

Оквири и стварање оквира. Руковање грешкама. Протоколи. Једносмеран „стани и чекај“ протокол. Једносмеран сложени протокол. Двосмерни протокол.

ТРАНСПОРТНИ СЛОЈ (4)

Управљање саобраћајем. Одређивање најкраћег пута. Детерминистичко управљање саобраћајем. Адаптивни алгоритми. Централно адаптивно управљање. Изолирано управљање саобраћајем. Дељено адаптивно управљање саобраћајем.

ГОРЊИ СЛОЈЕВИ (4)

Слој сесије. Слој презентације. Слој апликације.

 

ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ (8)

Стандарди локалних мрежа. IEEE 802,3 стандард и Ethernet. Протоколи локалних мрежа. Мрежни оперативни системи. Серверски програми. Proxy сервери, електронска пошта, mail сервери, web сервери. ISS сервер. Заштита података на мрежи.

СРЕДСТВА ЛОКАЛНИХ МРЕЖА (4)

 

TCP/IP ПРОТОКОЛИ И ИНТЕРНЕТ (16)

TCP/IP протокол. Транспортни слој интернета – TCP. Мрежни слој интернета – IP. Адресни систем. DSN. Прикључивање на интернет. Интернет сервиси. E/mail (Electronic mail). FTP (File Transfer Protocol). Telnet.. Gopher. WWW (World Wide Web). URL спецификације. HTTP протокол. HTML, XML, PHP, DHCP. CGI, Јава скриптови.

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Редни број вежбе (број часова)

 1. Инсталација мрежног оперативног система. (2)
 2. Подешавање оперативног система захтевима клијента, повезивање периферних уређаја, инсталација софтвера и пуштање у рад рачунара. Постављање и монтажа рек ормана и печ панела. (2)
 3. Кримповање преносних медијума и провера исправности. (2)
 4. Монтажа и постављање комутационих уређаја (свич, хаб, бриџ, итд.). (2)
 5. Постављање рачунарске инсталације и физичко повезивање рачунара у мрежу. (2)
 6. Инсталација ОС са мрежном подршком и конфигурисање рачунара за рад у мрежи. (2)
 7. Инсталација ОС са мрежном подршком и конфигурисање рачунара за рад у мрежи. (2)
 8. Инсталација мрежног штампача. (2)
 9. Упознавање ученика са софтверским алатом за израду техничке документације. (2)
 10. Упознавање ученика са софтверским алатом за израду техничке документације. (2)
 11. Повезивање рачунара на интернет (MODEM, ISDN, ADSL итд). (2)
 12. Подешавање рачунара за пренос говора (VOIP). (2)
 13. Израда комплетног пројекта рачунарске мреже (пројектни захтев, анализа пројектног захтева, предлог реализације пројекта). (2)
 14. Израда комплетног пројекта рачунарске мреже. (2)
 15. Израда комплетног пројекта рачунарске мреже. (2)

Online kurs na moodle platformi: klikni ovde.