Predmet :TEHNIČKO CRTANJE  

Cilj predmeta: Sticanje osnovnih  znanja   potrebnih za predstavljanje stručnih sadržaja pojedinih stručnih predmeta, kao i pri izradi elektičnih delova i instalacija

Polazna osnova: Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik  br 8  iz 2002. godine, strana 57 i 58.

Preporučena  literatura: Spasoje Drapić i drugi – Tehničko grtanje sa nacrtnom geometrijom- kat. Br`21256

Razred: PRVI

nedeljni fond časova:  0 plus 1

godišnji fond časova: 37 vežbe

 

 

Nastavne teme /                            
Fond časova po temama

Sadržaji po temama

  • UVOD ( 4)

 

  • · Zadatak i značaj teh. crtanja. Materijal ipribor za tehničko    ` crtanje. Rukovanje priborom i održavanje.` Standardi u oblasti tehničkog crtanja.

 

  • TEHNIČKI  CRTEŽI ( 10)

Vrste  i formati tehničkih crteža. Dimenzionisanje i razmere crteža. Vrste linija u tehničkom crtanju. Zaglavlja i sastavnice na tehničkim crtežima. Tehničko pismo.

Grafički rad.

  • PRAVILA TEHNIČKOG CRTANJA   (4 )
 Kotiranje i merenje. Nanošenje kota, elementi kota.
 NACRTNA GEOMETRIJA   (4)  Osnovi nacrtne geometrije. Projekcija tačke i duži. Ortogonalna projekcija geometrijskih tela.

KOMPJUTERSKA GRAFIKA(15)

  • · Opšti popjmovi. Značaj kompjuterske grafike. Crtanje i obrada crteža na računaru. Crtanje električnih šema i mašinskih crteža.