euflag

„Tehnologije za male obnovlјive izvore energije“ – prekogranični seminar

euflagsrbgflags300

ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА       

   ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ

BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME CCI No 2007CB16IPO006

 

Пројекaт:Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона

Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния регион

Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region

Партнeри/Партньори/Partners:

Институт за европске вредности – Софија

Удружење за развој регије Старе планине – Књажевац

Град Чипровци

Техничка школа – Пирот

 Logo Energy WSP

Реализација:

април   2013 – април 2014   год.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

The project is co-funded by EU through the Bulgaria–Serbia IPA Cross-border Programme.

Овај пројекат се суфинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

 У уторак 10. септембра 2013. године, пре почетка дводневног међународног прекограничног семинара тачно у 10:00 часова уз присуство многобројних медија, учесника Пројекта, ученика и наставника Техничке школе и других гостију председник Општине Пирот мр Владан Васић и начелник Пиротског управног округа Александар Ћирић пустили су у рад мини соларну електрану, која је инсталирана у Техничкој школи.

То је демонстарциони модел соларне електрана снаге 4,2 kw који је такође финансиран из овог пројекта прекограничне сарадње региона из Србије и Бугарске.