Teorijski ispit – 20.02.2015

Kabinet broj 3 sa početkom u 8h.

Kandidati:

Denis Salić

Dušan Krstev

Dušan Ćirić

Milan Đorić

Milan Pavlović

Ivan Jovanović

Žarko Đošić

OBAVEZNO poneti karton obuke i ličnu kartu.