Консултације – фебруар 2015.

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

          У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима.

         Ванредни ученици уписани у образовни профил ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ обавезно похађају заказане консултације (или програмом предвиђене припреме) по посебном распореду из свих предмета који су предвиђени за 2. разред   без обзира када ће их полагати. Накнадне консултације неће бити док се не буде оформила следећа група.

У колико дође до померања неког термина  промене ће бити благовремено објављене на огласној табли и на сајту школе  (и oбележено црвеном бојом)

                                                                                                               за  додатне информације:   vanredni@tsp.edu.rs

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1.

Српски језик  и књижевн.

Петровић Б. , Тошић Н.

2.2.2015 у 14.00/ каб 17

2.

Енглески језик 4. разред

Француски језик

 Влајков Мила

Ђорђевић Ивана

3.2.2015. у 14.00/ каб. 19

3.

Историја

 Малићевић Шућро

3.2.2015. у 14.00/ каб.16

4.

Социологија

Васиљковић Родољуб

2.2.2015. у 14.00/ каб. 2

8.

Устав и права грађана

 Васиљковић Родољуб

2.2.2015. у 14.00/ каб. 2

9.

Математика  

 С. Маноилов 3.разред

4.2.2015. у 13.15/ каб 12

Б. Свиларов 4. разред

4.2.2015. у 12.25/ каб 12

10.

Веронаука – православни катихизис.

Панчић Мирослав

4.2.2015.у 11.30h/ библиотека

12.

Физика, Основе електротехнике 3. степен

 Миливојевић Владимир

3.2.2015. у 11.35/ каб.12

13.

Хемија

Ћирић Драгана

2.2.2015. у 11.35 / каб. 5

14.

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана

3.2.2015. у 11.35 / каб. 18

15

Грађанско в. 2. 3. 4. разред

Ђурић Јовица

6.2.2015. у 14.00/ каб.12

16

Филозофија

Спасић Јелена

6.2.2015. у 10.30/ библиотека

             

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

Електричне инсталације

Ел. постројења

 

Митић Словенка

4.2.2015. у 14.00

каб12

2

Електроника  ( I и II)

 

Антић Драган

3.2.2015. у 13.30

Каб 44

3

Рачунарска графика и мултимедија

 

Благојевић Бобан

6.2.2015. у 13.00

Каб 10

4

Практична настава – техничари

 

Миливојевић Александар

3.2.2015. у 13.15

Каб 38

5

Практична настава –

 3. степен

 

Јовановић Драган

2.2.2015. у 10.00

Каб 46

6

Системи аутоматског управљања

 

Игњатовић Мирјан

2.2.2015. у 13.00

Каб 11

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 И МАШИНСТВО (техничар мехатронике)

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

Техничко цртање са нацртном геометријом

 

Јовановић Јасмина

4.2.2015.у 14h

каб.2

2

Механика 1.р

 

Манчић Станка

3.2.2015.у 14h

каб.4

3

Техничка механика са мех.

 

Живковић Радмила

По посебном распореду

на сајту и огласној табли

4

Машински елементи-мехатр.

 

Јовановић Јасмина

По посебном распореду

на сајту и огласној табли

 

 

САОБРАЋАЈ

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

 

Маринковић Драгана

4.2.2015.у 13.15h

Каб. 12

2.

Завршни, матурски испит

 

Савић Милутин

3..2.2015. у 14.00

5.2.2015. у 14.00

Каб. 15

3.

Моторна возила – возачи 1.р

 

Пешић Радомир

3.2.2015. у 14.00

Каб. 14

4.

Моторна возила

– возачи 2.р, 3.р

 

Цветковић Витомир

4.2.2015. у 14.00

Каб. 14

5.

Мотори и моторна возила

2. разред  ТДС

 

Цветковић Витомир

4.2.2015. у 14.00

Каб. 14

6.

Мотори и моторна возила

3. разред  ТДС

 

Николић Владимир

3.2.2015. у 14.00

Каб. 15

7.

Мотори и моторна возила

4. разред  ТДС

 

Пешић Радомир

3.2.2015. у 14.00

Каб. 14

8.

Основи саобраћајне психологије

 

Ранчић Жана

Радним  даном  пре подне

библиотека

9.

Регулисање саобраћаја

 

Савић Милутин

3.2.2015. у 14.00

5.2.2015. у 14.00

Каб. 15

10.

Безбедност саобраћаја

 

Савић Милутин

3.2.2015. у 14.00

5.2.2015. у 14.00

Каб. 15

11.

Организација превоза

 

Николић Владимир

3.2.2015. у 14.00

Каб. 15

14.

Основи путева и улица

 

Маринковић Драгана

4.2.2015.у 13.15h

Каб. 12

15.

Интегрални транспорт

 

Маринковић Драгана

4.2.2015.у 13.15h

Каб. 12

16.

Саобраћајна инфраструктура

 

Маринковић Драгана

4.2.2015.у 13.15h

Каб. 12

17.

Транспортно право и шпедиција

 

Маринковић Драгана

4.2.2015.у 13.15h

Каб. 12

18.

Гараже, сервиси и паркиралишта

 

Маринковић Драгана

4.2.2015.у 13.15h

Каб. 12

19.

Шпедиција

 

Маринковић Драгана

4.2.2015.у 13.15h

Каб. 12

20.

Економика и организација саобраћаја

 

Марковић Наташа

5.2.2015. у 14.00

Каб 31 или каб 15

21

Практична настава 1. 2. раз.

 Практична настава 3. разред

 

Поповић Предраг

Николић Влада

9.2.2015. у 14.00

Каб. 39 договор

22

Практична настава

 4. разред

 

Савић Милутин

3.2.2015. у 14.00

5.2.2015. у 14.00

Каб. 15

23

Специјалистички испити

 

Савић Милутин

3.2.2015. у 14.00

5.2.2015. у 14.00

Каб. 15

24

Пословање саобраћајних предузећа

 

Марковић Наташа

5.2.2015. у 14.00

Каб 31 или каб 15

25

Електрични и електронски уређаји на возилу

 

Вацић Саша

4.2.2015.у 13.45h

Каб. 11

26

Терет у саобр. и мех. претовара 2.разред

 

Николић Владимир

3.2.2015. у 14.00

Каб. 15

27

Терет у саобр. и мех. претовара 3.разред

 

Маринковић Драгана

4.2.2015.у 13.15h

Каб. 12

28

         

 

 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

Кабинет

1.

Савремено одевање

 

Радмила Спасић

Радним даном пре подне

библиотека

2.

Дизајн текстила

 

Радмила Спасић

Радним даном пре подне

библиотека

 

 

МАШИНСТВО

 

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

Хемија и маш. материјали

 

Цветковић Вита

4.2.2015. у14.00

Каб. 14

2

Организација рада

 

Цветковић Вита

4.2.2015. у14.00

Каб. 14

3

Техн. Образ. Проф. 3. ст

инсталатер, аутомеханичар

 

Цветковић Вита

4.2.2015. у14.00

Каб. 14

4

Машински елементи –

3. степен

 

Цветковић Вита

4.2.2015. у14.00

Каб. 14

5

Контрола квалитета

 

Цветковић Вита

4.2.2015. у14.00

Каб. 14

6

Машински елементи –

4. степен

 

Јовановић Јасмина

4.2.2015.у 14.00h

каб.2

7

Техничко цртање – профил саобраћај

 

Пешић Радомир

3.2.2015. у 14.00

Каб. 14

8

Техничко цртање, Техничко цртање са нацртном геометријом

 

Јовановић Јасмина

4.2.2015.у 14.00h

каб.2

9

Програмирање за комп управ. Машине

 

Калаџиски Саша

3.2.2015. у 14.00

Каб. 27

10

Практична настава

 

Голубовић Бора

понедељком

пре подне (11.00)

Маш. рад

11

Технологија материјала

 

Цветковић Вита

   

12

Аутоматизација производње и флекс. системи

 

Манчић Станка

3.2.2015.у 14h

каб.4

13

Основи Машинства- возачи

 

Манчић Станка

3.2.2015.у 14h

каб.4

14

Механика 1.р

 

Манчић Станка

3.2.2015.у 14h

каб.4

15

Термодинамика и термотехника

 

Манчић Станка

3.2.2015.у 14h

каб.4

16

Механика 2.р

Техничка механика

 

Живковић Радмила  

2.2.2015. у 14.00

Каб 3

17

Технологија обраде

 за 4. степен

 

Живковић Радмила  

2.2.2015. у 14.00

Каб 3

18

Технологија обраде

 за 3. степен

 

Цветковић Вита

4.2.2015. у 14.00

Каб. 14

19

Хидраулика и пнеуматика

 

Манчић Станка

3.2.2015.у 14.00h

каб.4

20

Технологија материјала

 

Цветковић Вита

4.2.2015. у 14.00

Каб. 14

21

Технолошки поступци са контролом

 

Цветковић Вита

   

22

Отпорност материјала

 

Цветковић Вита

   

23

Машински материјали – техничар за комп. управ.

 

Вељковић Весна

   

24

Рачунари у машинству

 

Вељковић Весна

6.2.2015. у 13.15

Каб.10

25

Основе комп. графике

 

Вељковић Весна

6.2.2015. у 13.15

Каб.10

26

Моделирање маш. ел. и констр.

 

Вељковић Весна

6.2.2015. у 13.15

Каб.10

27

Технологија за компјутерски управљане машине

 

Вељковић Весна, Радмила Ж.

По договору

 

28

Завршни испит – аутомеханичар

 

Здравковић Мића

По договору

 

29

Практична настава –

аутомеханичар

 

Здравковић Мића

По договору