Termini polaganja vozačkog ispita – JANUAR 2016

TEORIJSKI ISPIT         

Datum polaganja:                        Rok za prijavu:

15.01.2016                                    06.01.2016

 29.01.2016                                   20.01.2016

PRAKTIČNI ISPIT:

22.01.2016                                    13.01.2016