Termini polaganja vozačkog ispita u decembru 2015

Praktični ispit:                                  Rok za prijavu:

24.12.2015                          16.12.2015 do 10h