Termini polaganja vozačkog ispita – jun 2016

Teorijski ispit:             Rok za prijavu:

03.06.2016                                  26.05.2016

17.06.2016                                  09.06.2016

Praktični ispit:

10.06.2016                                 02.06.2016

24.06.2016                                16.06.2016