Termini polaganja vozačkog ispita – septembar 2016

Teorijski ispit:                         Rok za prijavu:

02.09.2016                                  25.08.2016

16.09.2016                                  08.09.2016

Praktični ispit:                        Rok za prijavu:               

09.09.2016                                 01.09.2016

23.09.2016                                 15.09.2016

30.09.2016                                 22.09.2016