Raspored vanrednih ispita – avgust 2016.

 

Распоред полагања испита за ванредне ученике

у августовском испитном року 2015/2016.

 

Уколико дође до померања термина неког испита промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

                                                                              за додатне информације: vanredni@tsp.edu.rs

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач Термини испита/ кабинет
1.

Српски језик и књижевн.

+ Матурски испит

1. Ђорђевић Марија 22.8.2016. у 9.00/ каб. 17
2. Тошић Нинослава
3. Петровић Бранислава
2 Устав и права грађана 1. Спасић Јелана 22.8.2016. у 10.00
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
3 Филозофија 1. Спасић Јелана 22.8.2016. у 8.30
2. Ђурић Јовица
3. Васиљковић Родољуб
4 Математика 4. разред Крстић Добрила 24.8.2016. у 9.00
Свиларов Братислав
Маноилов Славољуб
5 Основи електротехнике – маш. 1. Митић Словенка 23.8.2016. у 9.30
2. Мадић Срба
3. Славковић Бобан
6 Музичко васпитање Ђорђевић Богдан 22.8.2016. у 8.30
Николић Дејан
Панчић Мирослав
7 Православни катихизис Панчић Мирослав 23.8.2016. у 10.00
Николић Славољуб
Ђорђевић Богдан
8 Ликовна култура Ђорђевић Богдан 22.8.2016. у 8.30
Николић Дејан
Панчић Мирослав

          

8 Биологија Маринковић Ивана 22.8.2016. у 8.30
Ћирић Драгана
Костић Јадранка

МАШИНСТВО

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1 Технолошки поступци   Станковић Марија 24.8.2016. у 12.00 Машинска радионица
2 Техничко цртање   Јовановић Јасмина 23.8.2016. у 11.00 Каб 2
3 Практична настава   Голубовић Бора 24.8.2016. у 12.00 Машинска радионица

 

 

 

 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Испитна комисија     КТ 1
1. Спасић Радмила
2. Николић Славољуб
3. Костић Јадранка

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита/ кабинет

 

1 Конструкција и моделовање одеће   Спасић Радмила 24.8.2016. у 10.00 библиотека
2 Пракса из конструкције одеће   Спасић Радмила 24.8.2016. у 10.00 библиотека
3 Испитивање текстила   Спасић Радмила По договору библиотека
4 Технологија конфекције + одбрана матурског испита  

Спасић Радмила,

Николић Славољуб

25.8.2016. у 10.00 библиотека
5 Савремено одевање   Спасић Радмила По договору библиотека

САОБРАЋАЈ

 

Р. бр Предмети Испитна комисија Испитивач

Термини испита

 

Кабинет
1.

– Основи саобраћајне психологије,

– Психологија и етика

  Костић Наташа 24.8.2016. у 11,30 Каб. 15
2.

Практична настава

1. 2. 3. разред

Возачи + техничари

  Поповић П. 22.8.2016. у 9,30 Каб. 15
3.

Специјалистички испити:

  Поповић, Јанковић 24.8.2016. у 11,30 Каб. 15
Николић, Костић
4. Завршни, матурски испит   Николић Владимир 24.8.2016. у 11,30 Каб. 15
5. Основи путева и улица   Јанковић Бојан 22.8.2016. у 9,30 Каб. 15
6. Практична настава   Николић Владимир 22.8.2016. у 9,30 Каб. 15
7. Интегрални транспорт   Јанковић Бојан 24.8.2016. у 11,30 Каб. 15
8.