Author: Boban Blagojević

 • Fizicko vaspitanje 2 – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Праћење телесног развоја и физичких способности ( 5 ) Развој физичких способности и очување здравља ( 6 ) Атлетика (19) Гимнастика (21) Одбојка (23)   · Утврђивање иницијалног стања · Општефизичка припрема · Рад усмерен на развој или одржавање појединачних способности · Снага-сви видови ·…

 • Fizicko vaspitanje 1 – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Развој физичких способности и очување здравља Атлетика -19 Вежбе на справама и тлу – 21 Вежбе спретности координације и окретности – 6 Кошарка -23 Праћење телесног развоја – 5   · Утврђивање иницијалног стања · Општефизичка припрема · Рад усмерен на развој или одржавање појединачних…

 • Engleski 4 – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Taking a break (10)               To err is human (10)            Mysteries (8) Grammar:The Passive   Vocabulary:Types of sports, Travelling by plane,At the airport, Statistics, Describing places        Grammar:Reported speech:statements, time expressions, questions…

 • Srpski II – plan

  Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама Књижевност просветитељства (7) – тумачење појмова: рационалан, рационализам, просвета, просвећеност – стицање знања о филозофији здравог разума – стицање знања о особеностима књижевних дела ове епохе – стицање знања о – Писмо Харалампију – Живот и прикљученија – Кир Јања Књижевност европског романтизма (9) – …

 • Gradjansko vaspitanje IV – plan

  Наставне теме/ Фонд часова по темама Садржаји по темама Увод (1) Упознавање ученика са програмом и начином рада   Слободан приступ информацијама од јавног значаја (7) Прва тема се односи на разумевање значаја информисања као претпоставке за одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у коме се информација одређује као „кисеоник“ демократије.Ученици упознају Закон…

 • Gradjansko vaspitanje III – plan

  Nastavne teme/Fond casova po temama Садржаји по темама Увод (1) Упознавање са садржајем предмета и начином рада     Demokratija i politika (4) У првој радионици („Демократија и демократско одлучивање“) даје се минималана дефиниција демократије да би ученици схватили основну важност правила и процедура у демократији Gradjani i gradjansko drustvo  (9) У наредним радионицама („Предности…

 • Gradjansko vaspitanje I – plan

  Наставне теме/ Фонд часова по темама Садржаји по темама Увод (1) Уводни део укратко обрађује три теме значајне не само за непосредну реализацију часова/ радионица, већ и за сагледавање наставног програма као целине. Прво поглавље даје основне информације о садржају и могућим приступима образовању за демократију и грађанско друштво. Други део садржи детаљна упутства -сценарије…

 • Gradjansko vaspitanje II – plan

  Наставне теме/ Фонд часова по темама Садржаји по темама Увод (1) Упознавање са садржајем предмета и начином рада Права и одговорности (5) Ова тематска целина уводи ученике у познавање и разумевање проблематике права и одговорности и развија способности, ставове и поступке који воде заштити и остваривању права Врсте права и односи међу правима  (5) Ова…

 • Srpski jezik i knjizevnost IV – plan

  Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама   Проучавање књижевног дела  (7) – стварање књижевноуметнич. текста; – књижевна култура; – приповедање и приповедачи – уметнички простор и време – О култури – Исидора – Шта ли те спречи – Десанка Максимовић   Култура изражавања (26)     – говорне вежбе – писмени…

 • Srpski jezik i knjizevnost III – plan

  Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама Књижевност модерне (36) – Модерна – појам, појава, стилске особености епохе, значај, представници; Европска модерна   – Албатрос – Бодлер – Велрен, Маларме, Рембо – Ујка Вања – Чехов   Српска модерна   – Антологија – Поповић – Јабланови – Дучић – Залазак сунца –…