Категорија: Термини испита

  • Raspored vanrednih ispita – april 2014.

    Распоред ванредних испита у априлском року 2014. У колико дође до померања термина неког испита промене ће бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли     ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ     Р. бр Предмет Испитна комисија / испитивач Термини испита ванредних ученика / кабинет 1. Српски језик  и књижевн. 1. Манић Марија 16.4.2014. у…

  • Visina školarine za vanredne učenike

    Visina školarine za vanredne učenike srednjih škola za školsku 2013/2014. godinu. Važi od 24.10.2013.god.