Gradjansko vaspitanje III – plan

Nastavne teme/Fond casova po temama

Садржаји по темама

Увод (1)

Упознавање са садржајем предмета и начином рада

 

 

Demokratija i politika

(4)

У првој радионици („Демократија и демократско одлучивање“) даје се минималана дефиниција демократије да би ученици схватили основну важност правила и процедура у демократији

Gradjani i gradjansko drustvo 

(9)

У наредним радионицама („Предности и слабости демократије“ и „Грађански живот, политика и власт”) постепено се обрађују појмови чије објашњење је неопходно да би се схватила суштина и функционисање демократије. Затим се прелази на упознавање са основним демократским установама, механизмима владања и актерима демократије

Грађанска и политичка права и право на грађанску инцијативу

(12)

У следећем кораку се разматрају појмови чије је објашњење неопходно за разумевање ширих друштвених услова који морају да буду задовољени да би демократија могла да делује. Наредном радионицом “Претпоставке демократског друштва“ резимирамо принципе и установе који демократију чине могућом и воде њеном развијању

Едукативна радионица-филм у настави

(2)

Циљ ове радионице је да се ученици уведу у наствну тему путем филма, да након гледања филма учествују у дискусији на задату тему и искажу своје мишљење и ставове о теми

Планирање конкретне акције

(8)

Од самог почетка треба ученицима указати да демоктатија није никакав готов модел који само треба применити и који одмах даје идеалне резултате, већ да се ради о процесу демократизације који се одвија поступно и у коме на овај или онај начин ученици учествују

Шта носим са собом

(1)

Образовање за живот у грађанском друштву тежи да помогне ученицима да се развију у критичке грађане који су спремни и компетентни да размишљају и делају конструктивно у демократски уређеној држави. Зато је важно подржати њихово критичко размишљање