Plan izvođenja pripremne nastave – MEHATRONIKA

 

План извођења припремно-консултативне наставе за образовни профил ТЕХНИЧАР МЕАТРОНИКЕ (II разред)

Наставним планом и програмом предвиђено је да ванредни ученици на доквалификацији похађају одређени број часова припремно-консултативне наставе. У приложеној табели се може видети глобални план реализације нaставе за 2.разред, а прецизнији распоред ће бити накнадно објављен на огласној табли и сајту школе.  Припремно-консултативна настава се плански организује за све ученике који су уписали ванредно школовање у овом профилу школске 2014/2015 г. и накнадна настава неће бити органозована до наредне школске године.

                                                                                                                           за додатне информације: vanredni@tsp.edu.rs 

 

Предмет

Предметни наставник

Број часова припремне наставе

Термин

1

Биологија

Маринковић Ивана

3

Јануар-фебруар

 по посебном распореду

2

Основе електротехнике 2

Митић Словенка

16

Јануар-фебруар

 по посебном распореду

3

Техничка механика са механизмима

Живковић Радмила

12

Јануар-фебруар

 по посебном распореду

4

Машински елементи

Јовановић Јасмина

16

Јануар-фебруар

 по посебном распореду

5

Електроника

Митић Словенка

16

Март-април

по посебном распореду

6

Програмирање

Вацић Саша

8

Март-април

по посебном распореду

7

Електромашинска припрема

 (настава у блоку за 2. разред)

Божић Милан

блок

10

Март-април

по посебном распореду

8

Хидрауличке и пнеуматске компоненте

Пешић радомир

12

Март-април

по посебном распореду

 

 

План извођења припремно-консултативне наставе за образовни профил

ТЕХНИЧАР МЕАТРОНИКЕ (II разред)МАРТ-АПРИЛ 2015.

 Ванредни ученици  уписани у школској 2014/2015. години након похађања припремно-консултативне наставе стичу услов за полагање испита у било ком наредном испитном року. Часови наставе се наплаћују по важећем ценовнику који је препоручило Министарство просвете.  Припремно-консултативна настава се плански организује за све ученике који су уписали ванредно школовање у овом профилу школске 2014/2015 г. и накнадна настава неће бити органозована до наредне школске године. У колико дође до било каквих промена термина измене ће бити благовремено објављене на сајту и на огласној табли (обележене црвеном бојом).

Р. бр.

         Предмет

   

 

 

Датум

Eлектроника

(Митић Словенка)

Програмирање

(Вацић Саша)

Електромашинска припрема 2.р.

-блок

(Божић Милан)

Хидрауличке и пнеуматске компоненте

(Пешић Радомир)

1 Уто 10.3.2014.
2 Сре 11.3.2014 у 14.00 h, 3ч
3 Чет 12.3.2014 у 15.00 h, 2ч
4 Пет 13.3.2014
5 Пон 16.3.2014 у 14.00 h, 1ч у 15.00 h, 3ч
6 Уто 17.3.2014. у 14.00 h, 2ч
7 Сре 18.3.2014. у 14.00 h, 3ч
8 Чет 19.3.2014. у 15.00 h, 2ч у 16.30 h, 2ч
9 Пет 20.3.2014.
10 Пон 23.3.2014. у 14.00 h, 1ч
11 Уто 24.3.2014.
12 Сре 25.3.2014. у 14.00 h, 2ч
13 Чет 26.3.2014. у 15.00 h, 2ч
14 Пет 27.3.2014 у 13.15 h, 2ч
15 Пон 30.3.2014 у 14.00 h, 1ч у 15.00 h, 3ч
16 Уто 31.3.2014. у 14.00 h, 2ч
17 Сре 1.4.2014. у 14.00 h, 3ч
18 Чет 2.4.2014. у 15.00 h, 2ч у 16.30 h, 2ч
19 Пет 3.4.2014.
20 Пон 6.4.2014 у 14.00 h, 1ч
21 Уто 7.7.2014.
22 Сре 8.4.2014. у 14.00 h, 2ч
23 Чет 16.4.2014. у 15.00 h, 2ч
24 Пон 20.4.2014. у 14.00, 
25 Пон 27.4.2014 у 15.00 h
УКУПНО ЧАСОВА 16 8 10 12