prakticna nastava I razred-plan

Предмет PRAKTIČNA  NASTAVA

Циљ предмета: Osposobiti učenike da primenjuju stečena znanja u konkretnim poslovima obrazovnog profila.

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 20 из 2007. године, страна 18-19

Препоручена  литература:  M.Dobrić,M.Medarević – Praktična nastava  l i ll razred saobraćajne škole.

РазредPRVI (Vozač mot. Vozila.)

недељни фонд часова: 4

годишњи фонд часова: 148

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

  • UVOD 🙁 4)

 

 

 

 

 

BENZINSKI  I  DIZEL MOTORI

(64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUS MOTORI   (8)

 

 

 

 

 

 

ALAT  OPREMA  I  PRIBOR(32)

 

 

 

 

 

 

 

 

METALNI  PROFILI  ZICE  I LIMOVI  (8)

 

 

 

SPAJANJE   MATERIJALA (16)

 

 

  • · Upoznavanje sa planom i programom rada,merama zaštite na radu,radna i tehn. disciplina,čuvanje alata i pribora,čisćenje i odrzavanje radnog mesta.

Demontaza benziskog tipa motora,rasklapanje I upoznavanje nepokretnih (blok,glava,karter) I pokretnih(klipna grupa,kol.vratilo,razvodni mehanizam)delova motora.

Upoznavanje sa sistemom napajanja motora gorivom,sastavnim elementima, kvarovima.

Upoznavanje sistema za podmazivanje,hlađenje,sastavni elementi,dijagnostika kvarova.

Upoznavanje četvorotaktnog dizel motora,sistem napajanja I filtriranja goriva.

 

Osnovni sklopovi automobila I njihova funkcija.Mere zastite pri postupku demontaze I montaze motora,kod pranja ,čišćenja I odmašćivanja delovaZaštita delova od korozije.

 

 

Upoznavanje sa alatima I priborom koji se najčešće koriste pri izvođenju praktične nastave : stege,pribor za ocrtavanje i obelezavanje,merni i kontrolni alati,rezni alat,automehaničarski alat(ključevi,odvijači,klešta,bušilice,makaze,čekići….)

 

 

Upoznavanje sa metalnim profilima,limovima,zicom načinom obelezavanja.

Upoznavanje i rad sa alatima za ručnu obradu istih.

 

Upoznavanje učenika sa razdvojivim i nerazdvojivim vezama i njihovom primenom.(Praktino osposobljavanje učenika u zakivanju,lemljenju,zavarivanju,mere predostroznosti u radu uz obavezno korišćenje zaštitne opreme.)

– Sticanje znanja o vozilima u drumskom saobraćaju.

-razvijati kod učenika navike veština,preciznosti i odgovornosti u radu.

-razvijati kod učenika navike o racionalnom i ekonomičnom korišćenju sredstava za rad.

-osposobljavanje učenika za samostalnu intervenciju na putu.

-osposobljavanje učenika za dijagnosticiranje kvarova.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Kabinet za saobraćajnu praksu.

Saobraćajna preduzeća u Pirotu.

ОБЛИК РАДА :

Frontalni,grupni i pojedinačni.

 

ОДЕЉЕЊЕ СЕ ДЕЛИ НА ДВЕ ГРУПЕ

 

 

МЕТОД  РАДА :

Monološka,dijaloška,demonstrativna,praktičan rad.

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

  • тестови знања и вештина
  • усмено испитивање
  • самостална излагања ученика
  • domaći zadaci-dnevnik pr.nastave
  • praktičan rad sa alatima i priborom,
  • ophođenje prema alatima(zaduzenje,rad,čisćenje,nega alata i odrzavanje radnog mesta.

 

 

-model vozila sa sklopovima

-razni sklopovi vozila(motor,transmisija)

-stručna literatura

-knjige časopisi iz oblasti saobraćaja

-šeme crtezi sklopovi

-video bim

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

– ако не постоји избрисати

 

  • POVRŠINSKA  ZAŠTITA (8)

 

 

 

 

 

MAŠINE  ZA  OBRADU

DELOVA  MOTORA  (8)

 

Upoznavanje učenika sa korozijom kod motornih vozila,načinom zaštite od korozije,konzerviranje delova ili vozila kao i način otklanjanja konzervacije.

 

Upoznavanje sa bušalicama(stone i radijalne),strugovima,glodalicama,brusalicama i njihovom primenom kod obrade delova vozila.