Racunarska grafika i multimedija – plan

Tema (broj casova)

Sadrzaji

Uvodni deo (2)

Pojam racunarske grafike. Pojam multimedije

Rad sa tekstom (4)

Podešavanje tastature za upotrebu različitih vrsta fontova. Instalacija željenih fontova. Alati za obradu teksta. Fontovi. Umetanje simbola i kreiranje prečica za najčešće korišćene simbole. Font editor (kreiranje sopstvenih slova).

Obrada slika na racunaru (22)

Osnovni pojmovi. Izvori slika (crtež, fotografija, preuzimanje slika sa Interneta, skenirana slika, slika ekrana). Osnovni formati slika. Konverzija iz jednog tipa u drugi. Biblioteka gotovih slika. Osnovna obrada slika. Priprema slika za štampu, ekranski prikaz i objavljivanje na Internet stranama. Skeniranje. Digitalni fotoaparat.

Obrada zvuka (6)

Formati zvuka. Konvetrovanje zvuka različitih formata. Obrada zvuka.

 

Obrada video fajlova (8)

Formati video zapisa. Konvertovanje video signala različitog formata. Obrada video sekvenci. Pamćenje video sekvenci. Dodavanje zvuka video zapisu.

Animacija (8)

Pojam animacije. Vrste kompjuterske animacije. Alati za izradu animacija. Animacije na Web-u. Izrada jednostavne animacije.

Izrada multimedijalne prezentacije (16)

Pojam i osnovni elementi prezentacije. Radno okruženje. Tekstualni deo prezentacije. Dodavanje grafike i zvuka. Dodavanje video formata. Složene prezentacije. Prikazivanje prezentacija.

Izrada samostalnog projekta (8)

Teme za izradu projekata su slobodne ili su deo gradiva nekog predmeta koji se slusa u toku godine.