Nastavna tema / Fond časova po temama

Sadržaji po temama

Uvod u proučavanje književnog dela 

(19)

– pojam umetnosti

– vrste umetnosti

– književnost kao umetnost

– usmena i pisana književnost

– tema, motiv, fabula, siže

– književni rodovi i vrste

– n

o književnosti
– lik u književnom delu

– Antigona – Sofokle

– Sunce se djevojkom ženi

– Djevojka brža od konja

– Banović Strahinja

– Prvi

o književnosti
– lik u književnom delu

– Antigona – Sofokle

– Sunce se djevojkom ženi

– Djevojka brža od konja

– Banović Strahinja

– Prvi put s ocem na jutrenje

Književnost starog veka

(8)
– upoznavanje civilizacija

starog veka;

– upoznavanje odlika i vrsta

– Ilijada,8. pevanje

– Ep o Gilgamesu,8. ploca

– Legenda o potopu

– Beseda na gori

Srednjovekovna književnost

(12)
– odlike epohe i književnosti

srednjeg veka;

– počeci slovenske

pismenosti – rad Ćirila i

Metodija;

– najstariji spomenici

slovenske pismenosti –

Miroslavljevo jevanđelje

– Pohvala knezu Lazaru –

Jefimija

– Slovo ljubve – Despot

Stefan

– Žitije svetog Simeona –

Sveti Sava

Narodna

književnost

(11)
– nastanak, autori,prenošenje,

varijante, tematske,motivske

i stilske karakteristike

dela iz narodne književnosti

– rodovi i vrste u narodnoj

književnosti;

– Srpska djevojka

– Kneževa večera

– Marko pije uz ramazan vino

– Dioba Jakšića

– Ropstvo Janković Stojana

– Boj na Mišaru

 

Nastavna tema / Fond časova po temama
Sadržaji po temama

Književnost humanizma i renesanse

(11)
– ime, idejne osnove, odlike

umetnosti, predstavnici i

značaj epohe;

– Kanconijer – Petrarka

– Romeo i Julija – Šekspir

– Don Kihot–Servantes(odl)

– Pakao – Dante

– Dubrovačka renesansna

Petrarkistička poezija

Književnost baroka i klasicizma

(6)
– ime, idejne osnove, odlike

umetnosti, predstavnici i

značaj epohe;

– Osman – Gundulić (odl)

– Tvrdica – Molijer

Kultura

izražavanja

(23)
– govorne vežbe

– domaći zadaci

– pismeni zadaci

Jezik

(15)
– jezik kao sistem znakova i

sredstvo za komunikaciju;

– pojam književnog jezika;

– raslojavanje strukture knjiž.

jezika;

– književni jezici do Vuka;

– fonema i glas

– glasovni sistem srpskog jez.

– glasovne alternacije;

– morfema, vrste morfema;

– promena reči;

– leksema i leksikologija;

– rečenica kao komunikativna

jedinica;

– pravopisna vežbanja;

Nastavna tema / Fond časova po temama
Sadržaji po temama

Lektira

(6)
– Kad su cvetale tikve –

D. Mihailović

– Dušan Radović – izbor

– Miroslav Antić – izbor