Srpski jezik i knjizevnost IV – plan

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

 

Проучавање књижевног дела 

(7)

– стварање књижевноуметнич.

текста;

– књижевна култура;

– приповедање и приповедачи

– уметнички простор и време

– О култури – Исидора

– Шта ли те спречи –

Десанка Максимовић

 

Култура изражавања

(26)

 

 

– говорне вежбе

– писмени задаци

– домаћи задаци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лектира

(12)

 

 

 

 

 

– Хамлет  – Шекспир

– Хазарски речник – Павић

– Превер, Ахматова, Сенгор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језик

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

Савремена књижевност

(37)

–  конгруенција;

–  синтакса падежа;

–  индикативна,  релативна и

модална употреба

глаголских облика;

– систем  зависних реченица

– систем независних речеица

– глаголски облици и значења

 

 

 

 

 

Поезија

 

– Каленић – Васко Попа

– Реквијем – Павловић

– Поезију ће сви писати

– Камена успаванка

– Тражим помиловање

 

 

Проза

 

 

– Чекање – Борхес

– Странац – Ками

– Прољећа Ивана Галеба –

Владан Десница

– Башта сљезове боје –

Бранко Ћопић

– Проклета авлија – Андрић

– Дервиш и смрт – Меша

Селимовић

– Корени – Добрица Ћосић

– Енциклопедија  мртвих –

Данило Киш

 

 

Драма

 

 

– Чекајући Годоа – Бекет

– Балкански шпијун –

Душан Ковачевић