Category: Некатегоризовано

 • Francuski jezik IV – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама   L’ILE DE FRANCE / PARIS           VOYAGE SOUS PARIS / LE   METRO         LE MIDI MEDITERRANEEN     FETES           LA PUBLICITE / LA MODE         LE PARFUMS DE FRANCE…

 • Ruski 1 – plan

  Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама Друштво и другови ( 8 ) – текст Сусрет – спољашњи изглед и особине чланова породице ( портрет и карактер)  – односи у породици и друштву – просто непроширена и просто проширена реченица – директни и индиректни говор – глаголи кретања ( парови, вид, одређено…

 • Fizika 2 – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама СИЛЕ ВРТЛОЖНА ФИЗИЧКА ПОЉА  (4+2) Узајамно деловање наелектрисаних честица кое се крећу.Магнетно поље :магнетна индукција маг. Флукс.Лоренцова сила. Амперов закон Демонстрациони огледи: СИЛЕ И ВРТЛОЖНА ФИЗИЧКА ПОЉА  (4+1) Електромагнетна индукција,Фарадеј.Самоиндукција и узајамна индукција.Кретање наелектрисаних честица у магнатном и електричном пољу ОСЦИЛАЦИЈЕ  (3+2) Хаармонијске осцилације.Слободне,принудне,пригушене и…

 • Fizicko vaspitanje 2 – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Праћење телесног развоја и физичких способности ( 5 ) Развој физичких способности и очување здравља ( 6 ) Атлетика (19) Гимнастика (21) Одбојка (23)   · Утврђивање иницијалног стања · Општефизичка припрема · Рад усмерен на развој или одржавање појединачних способности · Снага-сви видови ·…

 • Fizika 1 – plan

  Наставне теме / Фонд часова по темама Садржаји по темама Физика и њене методе-(3+1) · Физика-фундаментална природна наука.Физика и остале науке · Физичке,величине,мерење,експеримент,теорија Простор,време,кретање-(6+4)                 · SI-систем Вектори и основне операрације са њим · Вектор положаја · Равнпмерно и неравномерно кретање · Тренутна брзина-убрзање · Кружно кретање ·…

 • Fizicko vaspitanje 4 – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Праћење телесног развоја и провера антропомото- ричких способности и развој физичких способности  ( 10 -14 )   Спорт по избору ученика: –         Кошарка ( 20) –         Рукомет (30)     · Утврђивање иницијалног стања · Општефизичка припрема · Рад усмерен на развој или одржавање физичких…

 • Fizicko vaspitanje 3 – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Развој физичких способности и очување здравља(5) Провера физичких способности( 6) Атлетика (19) Гимнастика (21) Кошарка (23) · Утврђивање иницијалног стања · Општефизичка припрема · Рад усмерен на развој или одржавање појединачних способности: (сви видови), брзина(брзина реакције, појединачног покрета и фреквенција покрета), издржљивост(аеробна и анаеробна), покретљивост,…

 • Fizicko vaspitanje 1 – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Развој физичких способности и очување здравља Атлетика -19 Вежбе на справама и тлу – 21 Вежбе спретности координације и окретности – 6 Кошарка -23 Праћење телесног развоја – 5   · Утврђивање иницијалног стања · Општефизичка припрема · Рад усмерен на развој или одржавање појединачних…

 • Engleski 4 – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Taking a break (10)               To err is human (10)            Mysteries (8) Grammar:The Passive   Vocabulary:Types of sports, Travelling by plane,At the airport, Statistics, Describing places        Grammar:Reported speech:statements, time expressions, questions…

 • Srpski II – plan

  Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама Књижевност просветитељства (7) – тумачење појмова: рационалан, рационализам, просвета, просвећеност – стицање знања о филозофији здравог разума – стицање знања о особеностима књижевних дела ове епохе – стицање знања о – Писмо Харалампију – Живот и прикљученија – Кир Јања Књижевност европског романтизма (9) – …